Обявиха поръчка за прединвестиционно проучване и проектиране на участъка от АМ "Струма" в посока София – Кулата извън Кресненското дефиле

208

АПИ обяви и обществена поръчка за провеждане на мониторинг на 4 вида влечуги в участъка на първокласния път I-1 (Е-79) през Кресненския пролом


Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изработване на прединвестиционно проучване и проектиране на трасе на автомагистрала „Струма“ в посока София - Кулата, което преминава извън Кресненското дефиле. Срокът за подаване на офертите е 29 април т. г. Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. лв. без ДДС и средствата са от републиканския бюджет. Предметът на обществената поръчка е обсъден и консултиран с Европейската комисия.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви предпроектни проучвания, с които да се осигурява движението от София към Кулата извън дефилето в две направления. Едното е дублиращо двупосочно трасе на път I-1 извън Кресненското дефиле, а другото е дясно платно на АМ „Струма“, лот 3.2 извън дефилето. Прогнозната дължина на всяко от двете трасета е между 20-25 км като те ще преминават в близост до Симитли, Черниче и Кресна.

Предпроектното дублиращо трасе на път I-1 условно ще започва северно от пътен възел „Симитли“, където завършва изграденият лот 3.1 - участъкът Благоевград – Крупник, а краят му ще е при п. в. „Кресна“, където пък започва въведеният в експлоатация лот 3.3 Кресна – Сандански.

Предпроектното дясно платно на АМ „Струма“, лот 3.2 ще започва при пътен възел „Симитли“, а краят му ще е при обходния път на Кресна, който е част от проекта лот 3.2.

Срокът за изпълнение на прединвестициионното проучване и проектиране е 180 календарни дни и ще се извърши в три етапа. Първият ще започне от датата на подписване на договора и ще включва времето за изработване на оценка на въздействието върху пътната безопасност и предаване на разработката на АПИ.

Вторият етап ще е от датата на приемане на доклада за оценка на въздействието върху пътната безопасност и ще включва времето за изработването на прединвестиционното проучване с проектиране и предаване на разработката. Във втория етап е разглеждането и приемането на разработката (вариантни решения) от Експертен технико-икономически съвет. Въз основа на разработените вариантни решения за двете трасета от страна на Възложителя ще се проведат екологични процедури.

В третия етап е предаването на предпроектната разработка, като се представи и извършеното инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване по одобрените от компетентния орган по околна среда и води трасета, които трябва да се изпълнят във фаза „Идеен проект".

АПИ обяви и обществена поръчка за провеждане на мониторинг на 4 вида влечуги в участъка на първокласния път I-1 (Е-79) през Кресненския пролом. Изследването ще обхваща шипобедрена и шипоопашата костенурка, ивичест и леопардов смок, които са предмет на опазване в защитена зона за местообитанията „Кресна-Илинденци“. Срокът за подаване на офертите е 29 април т.г. Индикативната стойност е 400 хил. лв. без ДДС и средствата са осигурени от републиканския бюджет.

Изследването ще се проведе в три периода: пролетен, летен и есенен. Въз основа на данните от мониторинга върху популациите на различните видове влечуги ще се анализира числеността на популациите в района на Е-79, оценка на ефикасността на съоръженията за смекчаване на негативните ефекти върху фауната и т. н. Мониторингът ще се осъществи за срок от 4 години.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Общинските съветници одобриха и включването на обекта в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Работна група ще проучва имоти държавна собственост с оглед тяхното безвъзмездно придобиване от страна на Столична община

Работна група ще проучва имоти държавна собственост с оглед тяхното безвъзмездно придобиване от страна на Столична община

Ще се търсят имоти, подходящи за реализиране на обекти на транспортната, техническата, социалната, културната, спортната и зелената инфраструктура

Столична община ще преговаря с държавата за собствеността върху имоти в районите "Красна поляна" и "Илинден" за реализиране на етап от Зеления ринг

Столична община ще преговаря с държавата за собствеността върху имоти в районите "Красна поляна" и "Илинден" за реализиране на етап от Зеления ринг

При успешен край на преговорите над 35 000 квадратни метра ще се превърнат в облагородени зелени площи, а това дава шанс и на проект за линеен парк по бул. "Вардар"