Според новия градоустройствен план за четвърти, пети и шести микрорайон в столичния район "Овча купел" частни имоти няма да бъдат застроени

622

С него се дава възможност за 4 нови детски градини, училище, културен дом, спортна зала, зона за открити спортни обекти, детски площадки, зелени площи и два етажни паркинга


На 13 юли на заседание на Столичния общински съвет беше одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс  „Овча купел 1 – 4ти, 5ти и 6ти м. р.“. С плана се прилага новата норма на чл. 22, ал. 8 от ЗУТ (ДВ, бр. 13 от 2017 г.), която дава възможност за запазване на междублоковите пространства и обезпечаване на публичните мероприятия чрез изместване на реституираните в комплекса имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ.

Независимо, че изграждането на територията на м. „Овча купел 1 – 4ти, 5ти и 6ти м.р.“ е започнато през 70-те години на миналия век по влязъл в сила план, изработен по действащите тогава правила и норми като основното застрояване, транспортните комуникации и инженерни мрежи са почти реализирани, към настоящия момент и с новите реалности в държавата, комплексът има необходимост от нов цялостен Подробен устройствен план, който да бъде инструмент за планиране и насочване на бъдещите инвестиции.

Проведената през 90-те години реституция на имоти в територията създаде нова градоустройствена обстановка и нови проблеми за решаване, съобразно действащите нормативни документи, опитвайки се да защити интересите както на живущите, така и на собствениците на възстановени имоти. Липсата на актуален цялостен план, съответстващ на съвременните нужди на градската среда и позволяващ реализацията на инфраструктурни и благоустройствени мероприятия в територията е водеща предпоставка за приемането на Подробен устройствен план на м. „Овча купел 1 – 4ти, 5ти и 6ти м.р.“, казват от НАГ.

Новият план отговаря на актуалните принципи на урбанистичното планиране като:

  • структурира територията съобразно съвременните изисквания за жилищни микрорайони, осигуряващи висок стандарт на обитаване, развитие на зелената система с места за отдих, детски и спортни площадки;
  • максимално задоволява нуждите на живущите с детските градини, детски център, училище, културен дом и пр.
  • оптимизира уличната мрежа и увеличава максимално броя на откритите паркоместа към жилищните блокове;
  • оптимизира общественото обслужване по бул. „Монтевидео“ като включва магазините под съществуващите блокове към пешеходната зона на булеварда;
  • окончателно разрешава въпроса с реституираните имоти чрез прилагането на нормите на чл. 22, ал. 8 от ЗУТ като се създават нови УПИ за тях по реда на чл. 16 от ЗУТ.

С новия градоустройствен план 56 частни имота в междублокови пространства и градинки в район "Овча купел" се спасяват от застрояване. Имотите са на площ от над 60 дка и се намират в междублокови  пространства, зелени площи и градинки в район "Овча купел", съобщи на пресконференция председателят на СОС Георги Георгиев. Собствениците ще бъдат обезщетени с имоти в периферията на квартала, където няма да са близо до жилищни сгради. Очаква се градоустройственият план до един месец да бъде обнародван в Държавен вестник, за да влезе в сила. След това кметът на район „Овча купел“ ще издаде заповеди за индивидиуализиране на новите имоти.

ОЩЕ НОВИНИ

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Обособяват се алеи с настилка, подготвя се площадката за шадраван, ще бъдат добавени улично осветление и паркова мебел

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Те се намират на ъгъла на улиците „Якубица“ и „Бигла“ и между ул. „Плана планина“, ул. „Презвитер Козма“ и бул. „Черни връх“

Започна приемът на проектни предложения за участие в програмата "Зелена София 2024"

Започна приемът на проектни предложения за участие в програмата "Зелена София 2024"

Крайният срок за получаване на проектните предложения е до 17:00 часа на 13 август в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия се кандидатства

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Откриха нова зона за шах на открито на Гребната база в Пловдив

Откриха нова зона за шах на открито на Гребната база в Пловдив

Тя се намира до Младежкия център и е дарение от фирма „Айгер Инженеринг” ООД

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Срокът за изпълнение на обекта е около 8 месеца