С още една стъпка напред се придвижва процедурата за къщата на Гешов в София

150

Кметът на столичния район "Средец" подписа съобщението за заповедта на главния архитект на Столична община за промяна на плана за регулация и застрояване на къщата от "за хотел" в "за детско заведение"


Снимка: Citybuild.bg

В сряда миналата седмица кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков подписа съобщаването за заповедта на главния архитект на Столична община за промяна на ИПРЗ и ПУП-а на къщата на Гешов от "за хотел" в "за детско заведение". Къщата на бул. „Патриарх Евтимий“ 7 в София да бъде запазена в автентичен вид предвижда одобреният проект.

Припомняме, че проектът за ПУП беше съгласуван от Министъра на културата през юли миналата година. Новият план предвижда запазване на съществуващата в имота сграда със статут на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория „местно значение” и попада в обхвата на групова недвижима културна ценност „Жилищна зона „Център”.

Освен запазването на сградата в автентичния ѝ вид, се запазват и зелените площи в имота, без да се предвижда ново застрояване. Отреждането на имота е за детско заведение, каквото е било в продължение на десетки години преди придобиването му от сегашния собственик. Проектът е разработен от Архитектурно бюро АМГ (арх. Георги Ангелов).

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота