Представиха план-графика за изграждане на новата детска болница в София

795

До същинската реализация предстоят множество стъпки


На заседание на 4 декември в присъствието на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница беше запознат с план-графика на дейностите, които трябва да бъдат извършени с цел реализиране на проекта. Планът бе представен от изпълнителния директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД Николай Борисов.

До края на месеца трябва да бъде предоставен анализ „Оценка на нуждите за създаване на Национална педиатрична болница в град София“, изпълнен от екип на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). В същия период – до края на годината, предстои и сключването на Споразумение с ЕИБ за предоставяне на безвъзмездна техническа помощ по изготвянето на три доклада – „Структура, обхват и капацитет“ на Националната педиатрична болница (НПБ), „Функционална програма (техническо задание)“ и „Обхват на оборудване и обзавеждане“. Заданията трябва да бъдат изпълнени в срок от 24 седмици след подписване на Споразумението.

Паралелно с това, трябва да бъде изготвено геоложко и хидрогеоложко проучване на терена, а след приключване на процедурите по обжалване на обществената поръчка, ще стартира и събарянето на съществуващите сгради в определения терен. Зададените срокове за проучването на терена и събарянето на сградите са съответно 12 и 28 седмици от датата на стартиране.

След това предстои издаването на виза за проектиране на бъдещия обект. Когато документът бъде издаден, ще се премине към обявяване на процедура по избор на проектант и авторски надзор на болничния комплекс. Заложеният срок за проектирането на Националната детска болница е 5-6 месеца.

При готов проект той трябва да получи одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което издава и разрешението за строеж. На базата на това разрешение се обявява процедура за избор на изпълнител.

Срокът за строеж на бъдещата Национална педиатрична болница е 28 месеца. Когато сградата е факт, МРРБ трябва да издаде Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Междувременно следва да бъдат обявени и процедури за избор на доставчици за оборудване и обзавеждане.

ОЩЕ НОВИНИ

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

Столична община и РК София град на КАБ разработват тестова електронна среда за предаване на проекти

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

За архитектурата на сградата отговаря Fekta Architectiral Studio, които са заложили на изчистена визия

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“