Приключи архитектурният форум “Брацигово – Каменният поток на времето”

345

От 9 до 11 септември той събра архитекти, инженери, експерти по културно наследство и общественици.


Събитието бе организирано от Регионална колегия София Област към Камара на архитектите в България (КАБ) съвместно с Община Брацигово. Целта е да се насочи вниманието към богатото архитектурно наследство на региона, както и да се потърсят възможности за неговото преосмисляне и ревитализация.

 

 

Програмата на събитието включваше кръгла маса и лекции, посветени на темата за опазване на архитектурното наследство, два уъркшопа за каменоделство и глинени мазилки, детска архитектурна работилница, както и две изложби. Едната е посветена на Брациговската архитектурно строителна школа с макети от Историческия музей в Брацигово, направени през 1980г. по чертежи на проф. арх. Бербенлиев на някои от забележителните сгради на брациговските майстори строители в България и фотографии от тях днес, направени от арх. Десислава Димитрова, която бе автор и куратор. Другата изложба показва всички участващи двадесет конкурсни проекти за архитектурно-художествен елемент на градската среда в Брацигово. Направено бе и представяне на книгата "Брациговските майстори строители" на арх. П. Бербенлиев и Владимир Партъчев, която беше специално преиздадена за форума от КАБ РК София Област.

 

 

Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство в Брацигово, подготвена от арх. Георги Цапков, арх. Десислава Димитрова и арх. Младен Китов, бе представена по време на кръгла маса в първия ден на форума. Концепцията предвижда създаването на Национална школа за архитектурно-строителна реставрация в Брацигово, като се използва потенциалът на недвижимото културно наследство в региона. Идеята е новата школа да се помещава в неизползваната сграда на Професионалната гимназия по строителство и архитектура, която е закрита през 2012 година. Тя разполага с 1158 кв.м. застроена площ, три етажа с класни стаи, зали за практика и работилница. Според авторите на концепцията учебната база може да се разшири с още 412 кв. м. ЗП, включващи два етажа с учебни зали и партер с изложбена зала. Общата РЗП на обекта ще бъде над 4000 кв.м, а капацитетът - 500 обучаващи се. Целта е школата да предлага профилирана следдипломна квалификация за архитекти, инженери, ландшафтни архитекти, реставратори, строители. Това ще допринесе за решаването на проблема с недостига на такива специалисти, ще повиши качеството на реставрациите и опазването на недвижимото културно наследство в България.

 

 

Концепцията предвижда ревитализирането и на други културни обекти в града, които да бъдат обвързани с националната школа. Сред тях е Народното читалище "Васил Петлешков", което може да се използва като конферентен и културен център, тъй като разполага с голяма театрална зала с 404 места с уникална акустика, дължаща се на вградени в стените й глинени гърнета; камерна зала със 150 места и конферентна зала с 60 места; библиотека и просторни фоайета за изложби и коктейли.

 

Сградата на читалище "Трендафил", която не функционира, е предвидена за информационен център за дигитализация и обследване на недвижимото културно наследство на региона и библиотека.

 

Концепцията предлага да бъде подготвено задание за архитектурен конкурс за ревитализация на действащия музей и нови тематични експозиции в града, който се намира в комплекс "Попови къщи" и представя дейността на брациговската архитектурно-строителна школа през Възраждането.

Създаването на Наредба за специфичните изисквания към градската среда в община Брацигово ще подпомогне процеса по опазване на културно-историческото наследство в града, смятат авторите на концепцията. Целта е да се регламентират компонентите на градската среда като цвят, форма, материал, осветеност, стил и други, след което да се определят зони и специфични правила за тях. "Действащите нормативни документи не съответстват на нуждите на реставрационната дейност, особено по отношение на конструкцията на сградите. Необходим е правилник, който да дефинира употребата на старинни строителни материали и технологии", коментира инж. Марин Гергов.

 

"В България има широко поле на действие на специалистите в сферата на опазването на културно-историческото наследство. През последните години доста старинни сгради в София бяха реставрирани качествено, като се използват композитни материали и традиционни техники. Къщите се възстановяват в целия им блясък с оригиналните детайли и обзавеждане, като по елегантен начин се интегрират съвременни инсталации. Специалистите, които се занимават с тази дейност, са търсени и трябва да бъдат стимулирани, тъй като дават добър пример", обясни арх. Константин Пеев.

 

"Брацигово е известно със своята архитектурно-строителна школа през годините. Наш дълг, като жители на общината е да пазим и да предаваме на бъдещите поколения архитектурното наследство в неговата цялостност и автентичност. Община Брацигово ще направи всичко възможно концепцията да стане реалност и примерът да бъде последван от други градове. Целта е да възобновим живота в Брацигово, защото имаме нужда от това", обобщи кметът на града Надежда Казакова.

ОЩЕ НОВИНИ

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие

От столичния район "Оборище" се опитват да инициират среща със собствениците на Царските конюшни

От столичния район "Оборище" се опитват да инициират среща със собствениците на Царските конюшни

Целта е да се разбере каква е съдбата на комплекса, който няма статут на паметник на културата, но е с архитектурна стойност