Продължават делата за премахване на незаконната сграда в местността "Авала" край язовир "Искър"

129

Миналата година главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков издаде заповед за премахването й, но заповедта се обжалва


На 12 април Столична община е обжалвала решението на Административния съд-София град, което оставя без разглеждане жалбата на главния архитект срещу отменената заповед за премахване на незаконната постройка в местността „Авала“ край яз. „Искър“. До момента Столична община не разполага с данни по администрирането на жалбата и няма произнасяне от страна на Върховния административен съд.

Припомняме, че през юни миналата година главният архитект на Столична община издаде заповед за премахване на незаконен обект „Стоманобетонова монолитна сграда“ в с. Долни Пасарел, ТП „Държавно ловно стопанство „Искър“, район „Панчарево“ - СО. Заповедта беше обжалвана и с решение на АССГ през декември 2021г. беше отменена.  

Страни по делото са „Био майнинг“ АД и "Югозападно държавно предприятие" ДП-териториално поделение Държавно ловно стопанство "Искър" като жалбоподатели и главният архитект на Столична община като ответник. През април тази година Административен съд София-град остави без разглеждане касационната жалба с мотиви, че главният архитект не бил страна по делото. Според арх. Здравко Здравков обаче твърдението противоречи на разпореждането от 1 септември 2021г. на същия съд, с което като ответник по делото е конституиран именно той, както и от протоколите на съда.  

Именно това определение на съда е обжалвано от Столична община, защото главният архитект е ответник във всички дела срещу негови заповеди за премахване на незаконни строежи и всички подадени от него като страна касационни жалби са приемани за допустими от Върховен административен съд.

ОЩЕ НОВИНИ

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

Акценти в програмата са ангажиране на общността в преосмислянето на архитектурното наследство, изкуството като похват за развитието и спасяването на пространства и желанието на институциите и гражданите да намерят нови инструменти за градско обновяване

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Подробният устройствен план вече получи одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство

Служебният министър на спорта Весела Лечева представи своя екип и приоритети

Служебният министър на спорта Весела Лечева представи своя екип и приоритети

Сред темите бяха новият стадион „Българска армия“ и обновяването на спортния комплекс „Червено знаме“ в София, както и довършването на залата в Бургас 

Започва изграждането на нова детска градина в с. Мировяне в столичния район Нови Искър

Започва изграждането на нова детска градина в с. Мировяне в столичния район Нови Искър

Сградата ще бъде за 4 групи – две яслени и две градински, и е разположена близо до парка на населеното място