Програмата за саниране продължава с 80% държавна субсидия, която няма да бъде увеличавана

74

Гражданите ще получават информация в областните информационни центрове, а МРРБ и водещите общини работят по програми за осигуряване на самоучастието и гарантиране на качеството на обновителните дейности


3 068 са подадените предложения за саниране в първия етап на програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, която за последно осигуряваше 100 процента грант. Наличното финансиране обаче ще е достатъчно само за около 700 сгради, като резултатите ще бъдат обявени след местните избори. Още 200 могат да бъдат финансирани по Етап 2 на програмата, без за момента да има заявки.

Снимка: Citybuild.bg

„По принцип възприемаме, че сградното обновяване е нещо, което държавата дължи на индивида, а това е много грешна постановка, тъй като то носи много допълнителни ползи за конкретния потребител. Не е естествено да очакваме 100-процентово финансиране на проектите за саниране, нормалните стойности са 20-25% и ние неминуемо ще се движим в тази посока“, каза министърът на околната среда Юлиан Попов вчера по време на работна среща на медиите с представители на правителството и на бизнеса по темите за санирането на жилищните сгради и развитието на политиките за енергийна ефективност в България. Срещата беше организирана от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.

„Изискванията на ЕК в това отношения са ясни - връщане назад няма и не трябва да има, защото собствениците трябва да носят отговорност за сградите си“, каза и Ангелина Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Промяната няма да бъде лесна, а за да подпомогне участието, МРРБ работи върху няколко нови инструмента. Един от тях е превръщането на Областните информационни центрове в „бюра за обслужване на едно гише“, където гражданите да получават информация и административна подкрепа за участието си в програмите за енергийна ефективност и ВЕИ. Обсъжда се и гаранционна схема за целеви кредити от търговските банки по подобие на тази, вече налична за програмата за индивидуалните ВЕИ инсталации. Най-иновативният подход включва прилагане на ESCO схема, в която, с участието на общините и строителните фирми, трета страна (ESCO) да финансира разходите за участие на собствениците и да гарантира спестяванията, с които те ще изплащат получените кредити. „За третото плащане по НПВУ очакваме да има развитие по Националния фонд за декарбонизация, като дори и в момента имаме достатъчно възможности – Фонд ФЛАГ, ББР, Фонд на фондовете, и ще направим всичко възможно, за да ги използваме“, завърши Бонева.

„Сградното обновяване трябва да е неделима част от интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата. Ние продължаваме да настояваме за прозрачност при разработването на този  ключов за държавата и обществото инструмент“, каза по време на срещата Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. Иван Велков, член на УС на БСК, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация и член на УС на Международната федерация за недвижими имоти FIABCI, идентифицира трудностите пред общините да провеждат собствени политики за енергийна ефективност, но наблегна на готовността на бизнеса за участие: „Преди няколко седмици на кръглата маса за устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност, която проведохме в БСК, видяхме, че и за публичните фондове, и за търговските банки, темата е приоритет номер едно. Бизнесът също е готов – и да управлява проектите, и да ги изпълнява. И за двете обаче е необходима предвидимост и стабилност на политиките и програмите за финансиране, а не кампанийност, каквато виждаме до момента. Трябват и повече инвестиции в знания и образование, защото липсват квалифицирани кадри“, каза той.

Източник на снимките: ЕнЕфект

Според министър Попов политиките за сградно обновяване и намаляването на енергийната бедност трябва да бъдат много по-сериозно обвързани с чистотата на въздуха. Програмите за подмяна на остарелите отоплителни уреди в най-замърсените градове продължават, а нов проект, финансиран от глобалния Clean Air Fund, ще даде допълнителна финансова аргументация за замяната на печките със съвременни термопомпени инсталации. За съжаление обаче работата по актуализацията на Националния интегриран план в областта на климата и енергията, който трябваше да бъде подаден към ЕК до края на юни т.г. с подробно разработени приоритети, политически мерки и финансови механизми, все още е на ниво енергийно моделиране в Министерството на енергетиката и очаква съгласуване с останалите ведомства. Подготвят се и промени в Закона за ограничаване изменението на климата, с който за първи път в България ще се постави задължителна цел за декарбонизация до 2050 г. с разчети за всички сектори.

ОЩЕ НОВИНИ

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии