Публикуваха за обсъждане законодателни промени заради преминаването на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и ГД ГРАО към МС

198

Срокът за обществено обсъждане е 14 дни


Снимка: МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане промени в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за гражданската регистрация, с които се отразява преминаването на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и ГД ГРАО от МРРБ към Министерския съвет.  Измененията отразяват решението на Народното събрание от декември миналата година за новата структура на Министерския съвет. Промените съответстват и на решението на кабинета от края на 2021 г. за структурни промени в централната администрация на изпълнителната власт и на Споразумението за съвместно управление на България за периода 2021-2025г.   

Преминаването на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и ГД ГРАО към МС налагат изменения още в Закона за геодезията и картографията, Изборния кодекс и в други закони, с които ще се регламентира тази промяна.  С предложените промени ще бъде създадена законодателна основа, която регламентира статута на АГКК и ГД ГРАО като държавни агенции към Министерския съвет и дефинира функциите и дейностите им.  Във всички останали закони, в които са регламентирани функциии и дейности на АГКК и ГД ГРАО, също се правят изменения във връзка с преминаването им от структурата на МРРБ към Министерския съвет. 

ОЩЕ НОВИНИ

Ще модернизират лодкостоянка в пристанище Созопол

Ще модернизират лодкостоянка в пристанище Созопол

Ще се реконструира територията на рибарското пристанище чрез изграждане на плаващи пирсове, подобряване на инфраструктурата на кейовата стена и площадковите мрежи

Проект за многоетажен паркинг в "Младост" за 440 автомобила предлагат от СПАСИ СОФИЯ

Проект за многоетажен паркинг в "Младост" за 440 автомобила предлагат от СПАСИ СОФИЯ

Предвижда се гаражът да е висок едва 4 метра и на три нива - подземно, наземно и един етаж над земята, а фасадата да е с пълзяща зеленина

Подписан е договорът за финансиране на проекта за модернизация на жп линията от Волуяк до Драгоман

Подписан е договорът за финансиране на проекта за модернизация на жп линията от Волуяк до Драгоман

Отпуснатата финансова помощ е в размер на 166,2 млн. лева, които ще бъдат осигурени от ОПТТИ 2014-2020

Започва ремонтът на обходния път през Витиня

Започва ремонтът на обходния път през Витиня

На АМ „Хемус“ в следващите месеци ще се ремонтират 4 виадукта