С какви показатели навлиза строителният сектор в 2023 година?

331

За проследяване на нагласите браншът отправя поглед към българското изложение Архитектурно-строителна седмица


За изграждането на успешна бизнес стратегия е нужен подробен анализ на статистическите данни. През последната седмица Националният статистически институт (НСИ) публикува актуална информация за показателите в строителния сектор, които очертават няколко интересни тенденции.

Индексът на строителната продукция в края на 2022г. следва тенденциите от 2021г. През октомври ръстът е 1.8%, през ноември e 1.6%, но през декември има спад от 1.6%. Това затвърждава тенденцията в сектора с над 121 000 заети души декември да е с отрицателни показатели. През 2021г. месецът отбелязва спад от 0.4% спрямо ноември. И в двете години с по-слаби позиции е гражданското и инженерното строителство – 1.7% (2022г.) и -1.1% (2021г.).

Според статистиката, в последните години по-слаби са зимните месеци, следвани от периоди на ръст в строителната продукция. Най-ясно нагласите могат да се усетят на българското строително изложение Архитектурно-строителна седмица. Събитието разширява мащабите си през тази година, събирайки бранша от 29 март до 1 април в Интер Експо Център в София. Успоредно провеждащият се формат Green Energy е ясен показател, че през следващите години вниманието ще се съсредоточава върху енергийната ефективност, възобновяемата енергия, соларните и ВЕИ системи, оползотворяване на отпадъците.

Връщайки се към данните от НСИ, през последното тримесечие на 2022г. в експлоатация са въведени 1613 сгради - ръст от 32.1% спрямо година по-рано. Новопостроените жилища са с 5.3% повече - 5708. Водещи по въведени в експлоатация жилищни сгради са области София-град - 296, Пловдив - 232 и Варна - 182. 35.5% са двустайните, а 34.8%- тристайните жилища.

Възходяща е тенденцията при издадените нови разрешения за строеж през последното тримесечие на 2022г. спрямо година по-рано. При жилищните сгради ръстът е 0.1% (1 911 жилищни сгради с 10 203 жилища); в графата „други видове“ е 1.0% - 1 183 сгради. С 45.5% спадат издадените разрешителни за строеж на административни/офис сгради – общо 18. Уживление се усеща на имотния пазар. През октомври-декември в София са продадени 9668 имоти – 30% ръст спрямо предходното тримесечие, когато са 7402, Пловдив отчита ръст над 14%, Варна – 13%, а в Бургас има 1.16% спад.

Бизнес изложенията и перспективите, които създават

Според представители на сектора, ключови за бранша са ежегодните бизнес събития. Сред тях се откроява българското строително изложение Архитектурно-строителна седмица, организирано от Интер Експо Център. Между 29 март и 1 април форумът за 23-и път ще предостави платформа за откриване на глобалните иновации и нагласи, визиите и посоките за развитие, изграждане на контакти и създаване на бизнес партньорства.

В София отново ще се съберат български и чуждестранни компании от различни направления: „Довършителни дейности”, “Врати, прозорци и фасади”, „Дървени конструкции“, “Строителнo оборудване и механизация“, „Вертикално планиране и ландшафт“, „Индустриално строителство и оборудване“, „Сградна автоматизация”, “ОВиК“. Може да се регистрирате за посещение чрез платформата www.buildingweek.bg или на касите на Интер Експо Център.

На фокус: енергийна ефективност и строителната техника

Моделът на изложение Архитектурно-строителна седмица превръща страната ни в притегателна точка за бизнеса, особено този от Балканите и Източна Европа. Форматът отново обединява сили с АТЕСТ Експо – изложението, което събира на едно място най-големите и впечатляващи машини, приложими в строителството. Механизираните гиганти, с усилията на Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ), ще заемат над 6000 кв.м от външните площи на Интер Експо Център.

Green Energy е свързващото звено на веригата от продукти и услуги в Архитектурно-строителна седмица и АТЕСТ Експо. Акценти на новия формат са възобновяемата енергия, енергийната ефективност и рециклирането. Участниците в Green Energy ще насочат вниманието към всеки аспект от намаляването на въглеродните емисии и борбата с климатичните промени. Изложението е екосистема за ВЕИ системи, решения за енергийна ефективност, технологии за отопление, вентилация и климатизация, дигитални и Smart решения, технологии за управлението на отпадъци и рециклиране, пречиствателни съоръжения, соларни системи и др.

Какво предстои в сектор „Строителство“? Комплексният характер превръща изложение Архитектурно-строителна седмица във важен инструмент при предварителната подготовка и изграждането на устойчив бизнес. Затова секторът в България и Източна Европа очаква международния форум.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН