Следващата седмица се възобновява ремонтът на близо 27 км от пътя Поликраище - Елена - Сливен

78

Проектът се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


През следващата седмица ще бъде възобновен основният ремонт на близо 27 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен в областите Велико Търново и Сливен. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Второкласният път е основна пътна артерия за направлението Велико Търново – Сливен – Ямбол и свързва Северен централен район с Югоизточен район и с АМ „Тракия“. Трасето осъществява пряка връзка с европейския транспортен коридор №8 Гюешево – Кюстендил – София – Бургас – Варна.

През миналата година започна рехабилитацията на пътя Поликраище - Елена - Сливен, но избраният изпълнител по Закона за обществените поръчки в последствие отказа изпълнението на обекта, тъй като бяха установени кабелни трасета, частна собственост, които възпрепятстваха строителните работи. Това наложи провеждането на нова обществена поръчка и за да се ускори изпълнението на проекта трасето сега е разделено на два подобекта – лот 31а и лот 31б. Единият е на територията на област Велико Търново, а другият в област Сливен. Срокът за изпълнението е 7 месеца.

Лот 31а в област Велико Търново е с дължина 11,890 км. Той започва на около 600 метра преди кръстовището с път III-4004 Джулюница – Златарица (при км 34+700) и завършва на мостовото съоръжение при км 46+290, в началото на Елена. Лот 31б е в област Сливен и е 15,1 км и включва част от прохода „Вратник“, който в момента е затворен за движение на МПС над 3,5 тона. Началото на участъка е при 72-ри км - между селата Майско и Стара река, преминава през с. Стара река и завършва при кръстовището с общинския път за с. Раково в района на местността „Агликина поляна“. Трасето между двата участъка, които ще се ремонтират /от км 46+920 до км 72+000/ в област Велико Търново, е рехабилитирано през 2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

При изпълнението на проекта ще бъдат извършени локални ремонти на пътното платно, където е необходимо, цялостна подмяна на асфалтовата настилка и подобряване на отводняването, нови бордюри, ограничителни системи, пътни знаци и маркировка. Ще се почисти канализацията на Елена и на с. Стара река, ще се подменят решетките и капаците на дъждоприемните и ревизионните шахти. В населените места след ремонта ще има пешеходни пътеки и нови тротоари. В двете отсечки ще бъдат ремонтирани общо 7 големи съоръжения. В участъка на територията на област Велико Търново ще бъдат обновени 5 моста - над река Златаришка при 38-ми км, едноотворен каменен сводов мост над дере при 39-ти км, ж. п. надлез при 40-ти км, мост над река Кринковско дере при 44-ти км и сводов мост над река Златаришка при 45-ти км. В участъка в Сливенска област ще се ремонтират два сводови моста над река Старорешка, при 72-ри и при 74-ти км.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 31а е „Пътни строежи - Велико Търново“ ЕАД. Стойността на договора е 18 536 641,09 лв. с ДДС. Изпълнител на лот 31б е „Пътни поддържане - Сливен“ ЕООД. Договорът им е за 31 487 071,65 лв. с ДДС. Строителният надзор и за двата лота е възложен на ДЗЗД ,,Регионални пътища 2020“, с участници ,,Строл 1000“ АД и ,,Три Ес“ ЕООД Стойността на договора е 442 800 лв. с ДДС. Авторският надзор ще осъществи ,,Трафик холдинг“ ЕООД, а договорът е за 18 000 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0031 Лот 31 „Път II-53 Поликраище - Елена- Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26.991 км, области Сливен и Велико Търново“ е 50 826 790.68 лв. с ДДС. От тях 85% или 27 822 606.53 лв. с ДДС са от Европейския фонд за регионално развитие. Националното съфинансиране е 4 909 871.74 лв. с ДДС, а финансирането от АПИ е 18 094 312.41 лв. с ДДС.

ОЩЕ НОВИНИ

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Преминаването на товарни композиции от пристанището към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

То се намира в кв. „Железник“ между ул. „Загорка“ 31 и 33 и ул. „Старозагорско въстание“ 26 и 28

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Три фонтана, водна каскада, лапидариум, две детски площадки, осветление, пейки и нова растителност ще има в най-стария парк в града