Столична община прие дарение за построяване на храм в кв. "Курило" в Нови Искър

160

Имотът на ул. „Чавдар войвода“ е публична общинска собственост с площ от 22 018 кв. м


Жителите на кв. „Курило“ в Нови Искър от дълги години желаят да бъде построен православен храм в квартала. В него живеят над 5 000 жители. В тази връзка в Столична община е постъпило писмо за намерение за дарение от страна на Църква "Възкресение Христово" в квартала под формата на труд и услуги за изграждане на едноименен православен храм върху имот на ул. „Чавдар войвода“ - публична общинска собственост с площ от 22 018 кв. м, попадащ в УПИ за озеленяване.

За построяването на храма е издадена виза за проектиране, като е представен инвестиционен проект. Издадено е и разрешение за строеж № 78/20.05.2022 г. от Главния архитект на район „Нови Искър”, влязло в сила на 14.06.2022 г. Представена е и прогнозна количествено-стойностна сметка на стойност 689 976 лв. с ДДС, каквато е и прогнозната стойност на дарението. Одобрение на дарението даде вчера Столичният общински съвет.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН