Столичната община за пръв път публикува предварително пълната версия на бюджета

482

Инвестициите са насочени към транспортната инфраструктура и се поставя силен фокус върху училища, детски градини и дигитализация


Снимка: Столична община

Столичната община публикува за обществено обсъждане Проект за бюджет 2024 в размер на 2 556 202 377 лв. От общата сума 1 114 939 780 лв. са държавно делегирани средства. Столичната община може да пренасочва и да решава къде да инвестира средствата, които са за местна дейност. В допълнение, в Държавния бюджет са предвидени 100 млн. лв. за инвестиции в цяла София, 50 млн. от които са за проекти на районните администрации. По този начин средствата, които ще се инвестират в София през 2024 г., ще са на рекордно високи стойности, казват от Общината.

Основни акценти в Бюджет 2024:

  • 594,676,366 лева за инвестиции в строителство на нови и ремонти на детски градини и училища, инфраструктура и вътрешноквартални улици и подобряване на условията в болници и ДКЦ
  • Без повишаване на данъци, но с повишаване на събираемостта
  • Повече възможности за активно участие на гражданите в управлението - 5,3 млн. лв. ще разпределят гражданите на София по приоритетни за тях проекти
  • 10% повече за по-зелена София
  • 50% повече за Програма “Култура”
  • Дигитализация на услугите на Общината и стимулиране на иновативни проекти

Капиталова програма

Капиталовата програма е на стойност 594,676,366 лева, от които 458,784,866 собствени средства, като целта е тя да бъде реализирана в пълнота. Към тези инвестиции се добавят финансираните от държавния бюджет 109 проекта на стойност 100 млн. лв. Средствата от европейски оперативни програми в тазгодишния бюджет са на ниски нива и възлизат на 112,434,200 лв., което е в следствие на края на програмния период.

Инвестициите в Бюджет 2024 в София са насочени към транспортната инфраструктура и се поставя силен фокус върху училища и детски градини и дигитализация. Фокус на пътната инфраструктурна програма са доизграждане на основни пътни артерии и навлизане в кварталите с изграждане на вътрешноквартални улици. Инвестициите в Капиталовата програма са за подобряване на градската среда и условия за живот, повишаване на безопасността на движение, осигуряване на достъпна среда и достъп до услуги. Приоритетно средствата ще бъдат вложени за подобряване на транспортната свързаност и инфраструктурата. Фокусът е свързаността на северните райони и подобряване на тротоарната инфраструктура.

София насърчава иновативни идеи за града

В Проектобюджета за 2024 г. са предвидени 500 000 лв. за директно стимулиране и подкрепа за иновативни технологични компании. Това допълнително ще доведе до превръщането на Общината в предпочитан клиент на иновативните идеи за подобряването на услугите на града.

Рекорден бюджет за транспорт и транспортна инфраструктура

Приоритети в транспортната инфраструктура са доизграждане на основни пътни артерии от кръговорадиалната улична мрежа, реализация на проекти за вътрешноквартални улици, навлизане в кварталите с инвестиции в инфраструктурата, проектиране и изграждане на многоетажни паркинги. Парите за дейностите по "Транспорт" са рекордно големи тази година – компенсации от страна на СО в размер на 132 млн. лв. и компенсации съгласно Наредба на МС от 07.07.2015 в размер на 89 млн. лв. Предстои представянето на Проекта на икономическата рамка за транспорт за 2024 г., в която ще е заложено и 15% увеличение на възнагражденията за транспортните работници.

Дигитализация за работеща администрация и бързи услуги за граждани

Време е София да влезе в 21. век и затова акцент в Бюджета за 2024 е дигиталната трансформация. Всички услуги за граждани и бизнес трябва да бъдат достъпни и онлайн, информационната сигурност на СО и районните администрации ще бъде повишена, както и ще се оптимизират и дигитализират вътрешните процеси.

Увеличен бюджет за култура и повече спортни дейности

В Бюджета са заложени повече средства за Програма “Култура”, които за 2024 г. възлизат на  2,250,000 лв. Увеличението спрямо 2023 г. е в размер на 750,000 лв. и се предоставя в изпълнение на политиката на общината за подктрепа на дейностите в областта на културата. Увеличени са и средствата за спортните клубове, както и тези за провеждане на районни спортни първенства за деца и младежи. Ще се изграждат и модернизират спортни площадки в районите.

Граждански бюджети по райони – софиянци решават къде да инвестират 5.3 млн. лв.

Жителите на  Столичната община пряко ще могат да разпределят 5.3 млн. лв. за подобряване на условията в кварталите и решаване на проблемите в тях. В гражданския бюджет са предвидени 200 000 лв. за всеки район, както и 500 000 лв. за цяла София, за които гражданите ще решават как да бъдат инвестирани – в подобряване на междублокови пространства, зелени площи, детски площадки или организирането на общностни културни събития и други, които софиянци оценяват за важни за тях. Ако програмата за граждански проект се окаже успешна, средствата за нея в Бюджета за 2025 г. ще бъдат увеличени значително.

Прозрачност и проследимост на разходите

В следващите месеци ще се създаде специално място на сайта на общината, в което всеки ще може да види как и за какво се харчат парите на София по достъпен и разбираем начин. Публикувани са Проектът на бюджет и Капиталовата програма в машинночетим формат, както и Проект на доклад, в който е описано в детайли как се формира Бюджет 2024. Столична община организира общественото обсъждане от 18:00 часа на 25 януари, в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където да се чуят идеи на гражданите и заинтересовани страни подобряване на Бюджета.

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

Общинският съвет одобри местната администрация да стане собственик на 2 915 кв. м от този емблематичен за града обект, който да бъде социализиран