Във Варна ще създават звено за привличане на стратегически инвеститори

285

На 18 януари кметът и министърът на икономиката направиха оглед на потенциалните терени за зони и обсъдиха възможностите за обособяване на индустриални терени


Снимка: Община Варна

Община Варна и Министерството на икономиката и индустрията /МИИ/ ще създадат съвместно инвестиционно звено на Варна, което ще работи активно за привличане на стратегически инвеститори в града. Общината ще изготви инвестиционен паспорт, а в колаборация с държавата и университетите - специална платформа за обслужване на потенциалните инвеститори.

Министър Богданов посочи, че местният инвестиционен екип ще има ангажимент да изготви пълен анализ на пазара, включително за сектори с добавена стойност като IT, да направи профил на конкретните компании и да предложи слединвестиционно обслужване. За целта МИИ ще съдейства с обучения и с организиране на форуми с търговски представители.

Варна е един от регионите с най-големи очаквания за икономически растеж. Влизането в Шенген по море и по въздух е изключително важно и ние ще работим за това, да капитализираме тази даденост, каза кметът Благомир Коцев. Той подчерта стратегическите дадености на града - летище, пристанище, университети, магистралите "Хемус" и "Черно море", които осигуряват свързаност, капацитет и ресурси, привлекателни за местни и чуждестранни инвеститори. Според Коцев фокус ще бъдат високите и дълбоки технологии, ИКТ-секторът и производствата с висока добавена стойност.

Градът може да развива и индустриална зона, и тех-парк, отговори той на въпроси на журналистите, като уточни, че за производствата, свързани с летище, ще се обособи зона, близка до летището, за производствата, свързан с износ по море – зона до пристанището, а за IT-сектора и високотехнологичната екосистема ще се обособи тех-парк, за които вече има набелязани терени.

Коцев и министър Богданов посетиха индустриални терени и се запознаха с профила им съобразно нужния капацитет да поемат инвеститори и производства. Кметът посочи, че зоната около Аксаково е с площ около 3000 декара, а Западна промишлена зона 2 и 3 - между селата Тополи и Казашко, заедно с частните имоти, теренът е с площ около 1000 декара. Другият терен има известни ограничения, тъй като нормите за застрояване са ниски за бизнес-целите - около 30%, заради което ще се наложи промяна в Общия устройствен план. Коцевдопълни, че тех-паркът може да се обособи на територията под Аспаруховия мост, където също бяха огледани терените.

Министър Богданов се фокусира върху местоположението на Варна и добрата транспортна свързаност на региона. Той посочи, че градът е място за развитието на сектори с висока добавена стойност, както и че МИИ ще подкрепя напълно Община Варна в амбицията й да изгради нови индустриални зони и паркове.

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

Общинският съвет одобри местната администрация да стане собственик на 2 915 кв. м от този емблематичен за града обект, който да бъде социализиран

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие

Кметът на София предлага създаване на дигитална платформа относно бъдещи ремонти

Кметът на София предлага създаване на дигитална платформа относно бъдещи ремонти

Васил Терзиев настоява за нов модел на работа и синхрон между експлоатационните дружества и Капиталовата програма на общината