Във Велинград подготвят терена за строежа на новата сграда за ДГ "Радост"

121

Проектът е направен така, че сградата да бъде издигната на място, в което се налага премахването на най-малък брой дървета, като 75% от тях се запазват, казват от Общината


Визуализация: Община Велинград

От началото на юни дворът на ДГ „Радост” във Велинград се подготвя за строежа на втората сграда на детската градина по проект „Изграждане на ново детско учреждение в УПИ I кв. 409”. Предвидено е в нея да се помещават 5 детски групи с по 22 деца и една яслена с 18.

Вече е съборена старата барака и се подготвя теренът за строеж. От РИОСВ-Пазарджик е дадено положително становище за реализацията на проекта, включително и в частта „Паркоустройство”. Вижте още за проекта тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота