Асоциация е против намерение за построяване на трафопост, пътна отбивка и паркинг насред парка около минерална баня "Овча купел"

120

От Българската асоциация за термално наследство (БАТН) настояват Столична община да анулира Виза за инвестиционно проектиране


Българската асоциация за термално наследство (БАТН) е против намерението на Столична община да изгради трафопост в парка на минерална баня „Овча купел“ според публикуваната на страницата на НАГ виза за проектиране от 13.09.2022г. Сградата на банята е със статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория ”местно значение”. Освен това е неразделна част от заобикалящата я парковата среда, където са разположени множество ценни видове растителност и елементи на парковото изкуство като алеи, шадраван, езеро и др. БАТН представя следните констатации и аргументи, на които се основава възражението й:

1. Липса на обосновка за избора на местоположението на трафопоста

Според издадената виза за проектиране се предвижда сградата на трафопоста да се разположи в началото на нерегламентирана отбивка от бул. “Овча купел” през парка, водеща към Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация (НСБФТР-ЕАД). Този достъп се ползва от посетителите на болницата, минералния басейн и завършва с паркинг за автомобили в сърцето на парка, което е недопустимо от гледна точка на осигуряване на спокойствието на посетителите на бъдещия термален комплекс в минерална баня Овча купел. Освен за рекреация, това пространство ще се използва и за балнеотерапия, където парковата среда е от изключително значение за възстановяване на пациентите. Не е ясно кое налага бъдещият трафопост да се разположи на това централно и видимо място към лицето на булеварда.

2. Нарушава средата и видимостта към сградата на минералната баня

Фасадата на минералната баня е обърната към бул. “Овча купел” и видимостта към този архитектурен паметник е изцяло от булеварда, на фона на парковата среда. По бул. “Овча купел” се осъществява движение на различни видове градски транспорт: релсов, автомобилен, велосипеден, пешеходци. Трафопостът, освен че ще пречи на гледката към сградата-недвижима културна ценност от „местно значение“, ще наруши и архитектурната стойност на градската среда.

БАТН настоява СО да анулира визата за инвестиционно проектиране и предлага трафопостът да се позиционира на максимално отдалечено място от сградата и лицето на булевард „Овча купел“, в зоната около предвидения в кадастралната карта нов достъп към НСБФТР-ЕАД, като се намери място, ненатрапващо се за пациенти и минувачи и най-щадящо съществуващата растителност, тъй като изграждането му едва ли е временно. Наложително е преди всичко СО да възложи актуално проучване за ново местоположение на техническото съоръжение-трафопост, така че да запази ценността на сградата и парковата среда и осигури оптимални възможности за функциониране на съоръжението.  

Становището е изпратено до кмета и главния архитект на Столична община, председателя на Столичния общински съвет, зам.-кмета по култура, директора на Регионалния исторически музей, кмета на район “Овча купел”, директора на Националния институт за недвижимо културно наследство и Камарата на архитектите.

ДЗЗД "Минерална баня Овча купел" е избраният изпълнител за обновяване и възстановяване на сградата. Работният проект чака съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство.

ОЩЕ НОВИНИ

Засега ремонтът на ул. "Шишман" в София приключва до дни в участъка от "Паренсов" до "Гурко"

Засега ремонтът на ул. "Шишман" в София приключва до дни в участъка от "Паренсов" до "Гурко"

След януари до март догодина трябва да е готов оставащият участък от "Гурко" до паметника на Цар Освободител

Очаква се реконструкцията на приемното здание на жп гара Нова Загора да стартира през февруари-март

Очаква се реконструкцията на приемното здание на жп гара Нова Загора да стартира през февруари-март

В началото на ноември сградата беше обявена за паметник на културата и ще бъде консервирана, адаптирана и социализирана

Активността на пазара на луксозни имоти у нас достигна рекордни нива през годината

Активността на пазара на луксозни имоти у нас достигна рекордни нива през годината

Все по-голяма популярност добиват умните сгради със системи за добра енергийна ефективност, търсят се и нови луксозни имоти в затворени комплекси

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Живущите в уличките между четирите булеварда "Дондуков", "Мария Луиза", "Сливница" и "Васил Левски" са поканени в Дома на киното на 10 декември от 11:00 часа

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Не е позволено изграждане или поставяне на прегради, които пречат на миграцията на земноводните, както и строителство, с изключение на дейности, свързани с поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи хидротехнически и други съоръжения