Асоциация е против намерение за построяване на трафопост, пътна отбивка и паркинг насред парка около минерална баня "Овча купел"

129

От Българската асоциация за термално наследство (БАТН) настояват Столична община да анулира Виза за инвестиционно проектиране


Българската асоциация за термално наследство (БАТН) е против намерението на Столична община да изгради трафопост в парка на минерална баня „Овча купел“ според публикуваната на страницата на НАГ виза за проектиране от 13.09.2022г. Сградата на банята е със статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория ”местно значение”. Освен това е неразделна част от заобикалящата я парковата среда, където са разположени множество ценни видове растителност и елементи на парковото изкуство като алеи, шадраван, езеро и др. БАТН представя следните констатации и аргументи, на които се основава възражението й:

1. Липса на обосновка за избора на местоположението на трафопоста

Според издадената виза за проектиране се предвижда сградата на трафопоста да се разположи в началото на нерегламентирана отбивка от бул. “Овча купел” през парка, водеща към Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация (НСБФТР-ЕАД). Този достъп се ползва от посетителите на болницата, минералния басейн и завършва с паркинг за автомобили в сърцето на парка, което е недопустимо от гледна точка на осигуряване на спокойствието на посетителите на бъдещия термален комплекс в минерална баня Овча купел. Освен за рекреация, това пространство ще се използва и за балнеотерапия, където парковата среда е от изключително значение за възстановяване на пациентите. Не е ясно кое налага бъдещият трафопост да се разположи на това централно и видимо място към лицето на булеварда.

2. Нарушава средата и видимостта към сградата на минералната баня

Фасадата на минералната баня е обърната към бул. “Овча купел” и видимостта към този архитектурен паметник е изцяло от булеварда, на фона на парковата среда. По бул. “Овча купел” се осъществява движение на различни видове градски транспорт: релсов, автомобилен, велосипеден, пешеходци. Трафопостът, освен че ще пречи на гледката към сградата-недвижима културна ценност от „местно значение“, ще наруши и архитектурната стойност на градската среда.

БАТН настоява СО да анулира визата за инвестиционно проектиране и предлага трафопостът да се позиционира на максимално отдалечено място от сградата и лицето на булевард „Овча купел“, в зоната около предвидения в кадастралната карта нов достъп към НСБФТР-ЕАД, като се намери място, ненатрапващо се за пациенти и минувачи и най-щадящо съществуващата растителност, тъй като изграждането му едва ли е временно. Наложително е преди всичко СО да възложи актуално проучване за ново местоположение на техническото съоръжение-трафопост, така че да запази ценността на сградата и парковата среда и осигури оптимални възможности за функциониране на съоръжението.  

Становището е изпратено до кмета и главния архитект на Столична община, председателя на Столичния общински съвет, зам.-кмета по култура, директора на Регионалния исторически музей, кмета на район “Овча купел”, директора на Националния институт за недвижимо културно наследство и Камарата на архитектите.

ДЗЗД "Минерална баня Овча купел" е избраният изпълнител за обновяване и възстановяване на сградата. Работният проект чака съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство.

ОЩЕ НОВИНИ

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Миналата седмица областният управител Вяра Тодева върна първото решение заради "съществени процедурни нарушения"

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Намерението е на частния собственик на терена, на който има бензиностанция и двуетажен магазин на верига за хранителни стоки

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Нейни автори са възпитаниците на курса за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство, създаден от НИНКН и Школата „Шайо“ към Центъра за архитектура и наследство в Париж

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Припомняме, че реконструкцията на парка с проектант "Архитект Киряков" ЕООД получи специална награда в конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022 и награда BIG see Award 2023

Пет министерства, Столична община и управителят на Област София град активизират дейностите по развитието на Природен парк "Витоша"

Пет министерства, Столична община и управителят на Област София град активизират дейностите по развитието на Природен парк "Витоша"

По време на дискусия беше взето решение за провеждане на регулярни срещи за конкретни действия за справяне с проблемите, като за целта ще бъде начертана и пътна карта