България е единственият пазар в ЦИЕ-6, който отчита увеличение на обема на инвестициите на годишна база

80

Товй показва последния доклад на Colliers - “H1 2023  Investment Scene”


Инвестиционните обеми през второто тримесечие и първото полугодие на 2023 г. в ЦИЕ са едни от най-ниските регистрирани към момента. Делът на Полша е най-голям - около 42%, но активността на пазара като цяло е ниска. На следващата позиция е Чехия - с 34%. България е единственият пазар в региона, който отбелязва ръст на инвестициите на годишна база, докато всички останали са със спад между 42% и 87% - показва последния доклад на Colliers - “H1 2023  Investment Scene”.

Силвиу Поп, директор пазарни проучвания, ЦИЕ, предоставя допълнителен икономически контекст за ниските нива на инвестиции: "Икономическият растеж в региона на ЦИЕ-6 се забави в началото на 2023 г., като три държави - Чехия, Унгария и Полша, отбелязаха отрицателен годишен ръст на БВП от първото тримесечие на 2023 г., независимо че при Румъния и България бяха регистрирани положителни резултати, след като икономиките им се разраснаха с над 2%. Очаква се този тренд на развитие на пазара в ЦИЕ да продължи, поне в краткосрочен план, тъй като високочестотните показатели все още не са на нужното ниво в голяма част от страните".

Лихвени проценти и инфлация

Влиянието на високите лихвени проценти, съпроводено с повишаване на цената на риска, наред с нестабилния глобален икономически контекст, все още оказват негативно влияние върху държавите от ЦИЕ. Инфлацията продължава да бъде предизвикателство, особено като се има предвид, че по-голямата част от спада в растежа на потребителските цени през последните месеци се дължи главно на нестабилните компоненти на кошницата на ИПЦ (индекс на потребителските цени), по-специално на енергията. Същевременно при т.нар. базисна инфлация, която не включва компоненти като енергия и сезонни хранителни продукти, се наблюдава спад.

Растеж на обема на инвестициите в ЦИЕ

Кевин Търпин, регионален директор капиталови пазари, ЦИЕ, коментира: "Инвестиционните обеми през второто тримесечие и първата половина на 2023 г. в ЦИЕ бяха едни от най-ниските в историята. Възлизайки на 2,02 млрд. евро през първата половина на 2023 г., те регистрират спад с около 64% на годишна база. Съдейки по предварителните данни, това е в съответствие с глобалния тренд. При настоящите обстоятелства, особено цената на дълга, прогнозирането на пазарната активност за остатъка от годината е предизвикателство, но според нас тя може да достигне 5,0 млрд. евро или повече."

Липсата на трансакционни данни затруднява определянето на цените на инвестиционния пазар, а възстановяването му ще зависи в голяма степен от подобряването на инфлационната среда и лихвените проценти. Независимо че все още не сме наблюдавали съществени проблеми при реализирането на трансакции, рефинансирането, облигациите с наближаващ падеж, спазването на ESG стандартите, както и други специфични теми, свързани с конкретен сектор или държава, могат да окажат влияние върху решенията на инвеститорите.

Възвръщаемост

При продължаващата липса на яснота за случващото се на пазара остава предизвикателство да се определи с точност възвръщаемостта. Това означава, че се налага да се приложи подход, който включва оценка на нагласите и наблюденията на компанията предвид текущите пазарни условия и да се отчетат различните фактори, които оказват влияние върху ликвидността. Те включват лихвените проценти, падежите на облигациите, спазването на ESG стандартите и структурните промени на пазарите, доминирани от наематели за някои сектори, където е приложимо. "Разходите за финансиране, които понастоящем са някъде над 5,5%, са обусловени от значително по-високите лихвени проценти, както и от разходите за други финансови инструменти, като например лихвени суапове", допълва Търпин.

Инвестиционни обеми в ЦИЕ по сектори

Инвестициите в офис площи са намалели значително, както в световен мащаб, така и в ЦИЕ. През първото полугодие на 2023 г. те представляват едва 29,5% от общия обем в региона – резултат, сравним с този на сегмента на логистичните и индустриалните имоти. Търговските площи се върнаха на челната позиция с дял от 35% към края на полугодието с единствената сделка за над 100 млн. евро, регистрирана през второто тримесечие – за търговски център в Чехия.

Инвестиционни обеми в ЦИЕ по произход на купувача

През 2023 г. местните инвеститори са по-активни с дял от 59% от общия обем за региона - 40% от него се дължи на Чехия, а 19% - на инвеститори от останалите държави от ЦИЕ. Принос към реализираните инвестиции имат и капитали от други европейски държави (14%), АПАК (7%), САЩ (5,4%) и Близкия изток (5%).

Тенденции и перспективи за предстоящите месеци

"Прогнозата за инвестиционния пазар в ЦИЕ-6 в дългосрочен план остава по-скоро положителна. С оглед на геополитическите размествания, които се случват в световен мащаб, фактът, че икономиките на държавите в ЦИЕ се развиват стабилно и все още предлагат едно от най-привлекателните съотношения заплата – производителност спрямо Западна Европа, бихме казали, че всяко потенциално предизвикателство в средносрочен план предлага възможности в дългосрочен", казва в заключение Силвиу Поп.

ОЩЕ НОВИНИ

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

То се намира в кв. „Железник“ между ул. „Загорка“ 31 и 33 и ул. „Старозагорско въстание“ 26 и 28

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Три фонтана, водна каскада, лапидариум, две детски площадки, осветление, пейки и нова растителност ще има в най-стария парк в града

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Трасето е разделено на три участъка, като строителството стартира в 7,9-километрова отсечка в землището на община Ценово, за която има готов технически проект, завършени отчуждения и издадено разрешение за строеж