До 5 декември се подават оферти за технически проекти на основния ремонт на близо 137 км пътища в област Враца

42

Поръчката е с четири обособени позиции и общата й прогнозна стойност е 3 495 260 лв. без ДДС


Областно пътно управление – Враца стартира обществена поръчка за изработване на технически проекти за основния ремонт на близо 137 км от републиканската пътна мрежа в областта. По отсечките преминава тежкотоварният трафик по направленията за Дунав мост 2, ферибота Оряхово – Бекет и пристанищата Лом, Козлодуй и Оряхово.

Първата обособена позиция е за изработването на технически проект за основен ремонт на 15 км от път I-1 Обход на гр. Враца. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Той е разделен на три междинни етапа. Прогнозната стойност на поръчката е 299 920 лв. без ДДС.

Втората позиция е за проектирането на основния ремонт на четири участъка от път II-11 Козлодуй – Оряхово – Крушовене с обща дължина над 37 км /от км 100+794 до км 103+200, от км 105+800 до км 110+880, от км 117+329 до км 133+281 и от км 140+159 до км 154+100/. Отсечките са с компрометирана настилка и нарушено отводняване. Индикативната стойност на поръчката е 1 505 600 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни, разделен в три междинни етапа.

Третата обособена позиция е за проектирането на ремонта на близо 78 км от второкласния път II-15 Враца – Оряхово /км 0 до км 77+872/. Индикативната й стойност е 1 557 440 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

Четвъртата позиция е за изработването на технически проект за основния ремонт на 6,6 км от път III-1602 Лютиброд – Челопек /от км 0+000 до км 6+615/. Третокласното трасе е продължение на път III-1004 Паволче – Челопек и е пряк връзка между Враца и второкласния път II-16 през Искърското дефиле. Отсечката е алтернативен маршрут за леките автомобили на път I-1 Видин - Ботевград. Индикативната стойност на поръчката е 132 300 лв. без ДДС, а срокът е 60 дни.

Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът за реализацията им и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.

ОЩЕ НОВИНИ

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Сред идеите-победители са решение за ремонт на пътища с използване на преработена пластмаса в полагания асфалт и за съживяване и модернизиране на сгради „архитектурни призраци“ в селата чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи

Официално стартира обновяването на Дома на културата в Габрово

Официално стартира обновяването на Дома на културата в Габрово

Сградата е символ на града не само като архитектура – тя носи спомена за неговото духовно развитие вече шест десетилетия 

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

„Като кмет няма как да не съм доволен, че в този проект са включени и локалите, които дават перспектива за развитие на Бургас", коментира кметът Димитър Николов