Hörmann предлага решения за монтиране на каси за врати без замазка

173

Така монтажът е по-бърз, без замърсявания и повреди


Монтирането на каси без замазка улеснява монтажа и предотвратява евентуални замърсявания и повреди по комплекта врата или зидарията.

Притискащите крайни срокове и тесните времеви рамки не са рядкост, особено в строителството на обществени сгради. За да се спестят време и разходи при монтажа на комплекти врати в подлежащи на обработка конструкции, особено в сухото строителство, Hörmann предлага различни решения за монтирани без замазка каси, които при необходимост могат да изпълняват и функционални изисквания, като например противопожарна защита.

Монтираните без замазка каси на Hörmann имат особени преимущества: времето за монтаж се намалява с до 50%, тъй като не се налага приготвяне на замазка и запълване на касата. Освен това не е необходим етап на изсъхване. Това означава икономически и организационни преимущества, особено за строителни обекти, на които ще се монтират малко на брой комплекти врати, тъй като не е необходимо да се изчаква един ден между работните стъпки при монтажа.

Освен това касите могат да бъдат обработени с прахово покритие още на строителния обект, тъй като се избягват замърсявания или повреди поради замазката както на комплекта врата, така напримера и на лицевата зидария или бетон. Това предотвратява последващите рекламации.

Монтираните без замазка каси на Hörmann (като вратата от благородна стомана STS) са особено подходящи за използване в лицеви бетонни стени, защото зидарията остава чиста, а касата не се надрасква или поврежда поради замазката.

DryFix и DryTec на Hörmann - запълнени с минерална вата каси за противопожарни врати от стомана и благородна стомана

За да се гарантира практически оптимална и постоянна функция на вратата, особено в защитената зона срещу огън и дим, е важно да има съгласувана система от платно и каса. За изключително лесен, бърз и чист монтаж на стоманените врати за обекти Hörmann OD с изисквания към противопожарната защита производителят предлага касата DryFix. Тази фабрично запълнена с минерална вата каса се монтира без замазка. Диагоналното фиксиране с дюбел винт с размер 100 мм (160 мм при газобетон) във всяка точка на фиксиране осигурява максимална стабилност.

Също запълнена с минерална вата и позволяваща монтаж с дюбели без замазка е касата DryTec на Hörmann. Тя е оптимално съгласувана с висококачествените врати от стомана и благородна стомана STS и STU на производителя. В строителството на обекти комплектите врати осигуряват необходимата в зависимост от изискванията противопожарна защита, шумоизолация или защита срещу взлом. На места, на които има високи изисквания към хигиената или дизайна на вратата, касата DryTec може да се използва и в изпълнение от благородна стомана, което я прави устойчива на корозия и с изключително дълъг експлоатационен живот.

Монтираните без замазка каси DryFix и DryTec на Hörmann са особено подходящи за строителни дейности по съществуващи сгради, тъй като могат да се монтират безпроблемно и впоследствие.
 

DryFix (вляво) и DryTec (вдясно) са фабрично подготвени и запълнени с минерална вата.

Каса със стоманена сърцевина VarioFix на Hörmann - здрава, гъвкава и лесна за монтаж

Касата VarioFix на Hörmann се монтира както дървена. Това прави монтажа изключително лесен. Същевременно различните дебелини на стената и малките разлики в отвора на зидарията могат да бъдат компенсирани с допуски до 20 мм. Това е от помощ за монтажа както при реновиране, така и при ново строителство, тъй като при тях може да се стигне до тези допуски поради различната дебелина на положената мазилка или невинаги стандартните дебелини на стените. Освен това стоманените каси VarioFix са изключително устойчиви, така че дори касите на вратите, подложени на силно натоварване, остават красиви и добре запазени за дълго време.

Снимки: Hörmann. Освен че предлага монтажния принцип на дървена каса, стоманената каса VarioFix на Hörmann е с елегантно оформление.

ОЩЕ НОВИНИ

Top Mix бяла шпакловка за EPS – подходяща за фасадна боя или мазилка в светлата гама

Top Mix бяла шпакловка за EPS – подходяща за фасадна боя или мазилка в светлата гама

Наред с отличните качества, които продуктът на ТЕРАЗИД притежава, в него са вложени фибри, които армират и придават допълнителна якост

Profilink Orbis - новата алуминиева система за прозорци на Профилинк

Profilink Orbis - новата алуминиева система за прозорци на Профилинк

Наскоро индустриалната група ЛИНКИН я представи на пазара

Schüco FACID - свобода и нови измерения в архитектурните проекти

Schüco FACID - свобода и нови измерения в архитектурните проекти

Уникалната фасадна технология с използване на текстилни мембрани върху метална конструкция съчетава естетическа гъвкавост, високи технически характеристики и устойчивост

Калорифери - ефективно отопление за дома, офиса и строителния обект

Калорифери - ефективно отопление за дома, офиса и строителния обект

Независимо дали искате да прогоните хладния въздух от вилата си през уикенда, да поддържате комфортна температура в работилницата си или да осигурите топлина на строителната площадка, калориферът може да бъде перфектното решение

Hörmann предлага решения за монтиране на каси за врати без замазка

Hörmann предлага решения за монтиране на каси за врати без замазка

Така монтажът е по-бърз, без замърсявания и повреди

Широкоформатният печат е успешно средство за комуникация и преобразяване на пространства

Широкоформатният печат е успешно средство за комуникация и преобразяване на пространства

Продуктите на Rebrand ще ви предложат варианти за въздействащи послания и създаване на атмосфера и идентичност