Излезе "Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради"

362

Днес Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще го представи от 15:00 часа в изложбена зала 3 на Интер Експо Център в София в рамките на Архитектурно-строителната седмица


Източник: БАИС

Новото издание на Българската асоциация за изолации в строителството: “Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради”, е съставено от инж. Васил Манолов, проф. д-р инж. Димитър Назърски и инж. Йордан Николов. Целта на ръководството е да подпомогне участниците в инвестиционния процес в строителството, като обхваща теми като топлоизолационни системи, температурно-влажностен режим, топлинни мостове, проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи.

Ръководството обръща основно внимание на топлоизолационната функция на плътната част от сградната обвивка и на правилното изграждане на топлоизолационните системи – технологичната последователност, детайлите и възможността за надежден контрол на изпълнението. То запознава строителните специалисти с основните нормативни изисквания на разбираем за тях език, без да ги ангажира прекалено със специфични топлотехнически понятия.

В ръководството са засегнати въпросите, свързани с изчислението на температурно-влажностния режим, топлинните мостове и проектирането и изпълнението на топлоизолационни системи – работни детайли, технологична последователност, както и осигуряване на надежден контрол на изпълнението. Представените примери са предназначени да улеснят прилагането на ръководството и дават възможност за по-добро аргументиране на ролята на различните технологични решения и тяхното влияние върху общите енергийни загуби.

Работните детайли, представени в ръководството, са разработени за конкретна конструкция. Те могат да бъдат приложени и при други конструкции след съответното преизчисление на дебелината на топлоизолационния слой в конкретната топлоизолационна система и отчитането на спецификата на съответните продукти.

В ръководството са използвани опита и знанията на специалисти от фирмите-членове на асоциацията, на преподаватели от катедра „Строителни материали и изолации” на УАСГ, както и технически материали и детайли, предоставени от фирми, сред които "Баумит България" и "Винербергер".

Ръководството може да поръчате онлайн от сайта на БАИС тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

В МРРБ бяха подписани споразумения по програмата за финансиране на общински проекти

Болница за долекуване на белодробни заболявания ще бъде изградена на мястото на бившата в Радунци

Болница за долекуване на белодробни заболявания ще бъде изградена на мястото на бившата в Радунци

Инвеститорът Георги Керанов е уверил община Мъглиж, че новият комплекс ще е готов до 2026 година