Камарата на архитектите възразява срещу предложените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

88

Недопустимо е устройственото планиране да се определя като “специализирана геодезическа дейност“, казват от КАБ


Камарата на архитектите в България (КАБ) възразява "остро и категорично" срещу предложените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), с които се променят текстове в ЗУТ, ЗКАИИП и ЗГК, касаещи устройственото планиране. Това е записано в становището на КАБ по законопроекта, изпратено до Министерски съвет и МРРБ. Становището беше прието единодушно на заседанието на Управителния съвет на КАБ на 10 януари.

Законопроектът регламентира устройственото планиране като „специализирана геодезическа дейност” и предоставя възможност на геодезистите да изработват проекти на подробни устройствени планове – планове за регулация и планове за улична регулация. Това противоречи на действащото законодателство в областта на устройственото планиране и показва дълбоко непознаване на смисъла и целта на устройството на територията, смятат от КАБ.

„Недопустимо е устройственото планиране, изчерпателно уредено в ЗУТ, да се омаловажава и приравнява на “специализирана геодезическа дейност“. Устройствените планове не са специализирани геодезически дейности, а са актове по устройство на територията с изключителна обществена значимост“, посочва се в становището.

Според регламентите на ЗКАИИП изработването на устройствени планове е в професионалната компетентност на архитектите и урбанистите с проектантска правоспособност. Крайно недопустими са опитите за промяна на ЗКАИИП и ЗУТ чрез преходни и заключителни разпоредби в друг нормативен акт, без да са проведени консултации с браншовите организации в сектора.

Управителният съвет на КАБ призовава всички свои членове и регионални колегии да изпращат мнения и становища по законопроекта в портала за обществени консултации тук. От професионалната организация ще настояват и за спешна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Пълният текст на становището на КАБ може да видите тук.

Председателят на КАБ арх. Владимир Милков предложи на УС да приеме декларация относно участието на КАБ в Координационния съвет на браншовите организации в сектора. В нея се настоява да бъдат прекратени всички опити за лобистки действия от браншови организации, целящи монополизиране на проектантски правомощия, за които нямат компетенции и професионални умения. От КАБ призовават бранша да подкрепи становището на КАБ относно ЗИД на ЗКИР, като поиска МС да оттегли внесения в НС законопроект.

ОЩЕ НОВИНИ

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Третокласният път е най-пряката връзка между общинските центрове Дулово и Тервел, свързва областите Силистра и Добрич и осигурява достъпа на околните населени места до път I-7 Силистра - Шумен

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение за „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей