Камара на архитектите в България

Реформи в законодателството, дигитализация и създаване на комисия "антидъмпинг" са част от приоритетите на КАБ за следващата година

Реформи в законодателството, дигитализация и създаване на комисия "антидъмпинг" са част от приоритетите на КАБ за следващата година

Те бяха представени на 23-то Общо събрание на 16 и 17 май в Поморие, в което участваха над 400 делегати от цялата страна

Дигиталното процедиране на проектите е въведено успешно в Испания и Германия

Дигиталното процедиране на проектите е въведено успешно в Испания и Германия

Онлайн платформи координират дейностите на всички участници в инвестиционния процес

Добрият пример на Испания: Закон за качеството на архитектурата

Добрият пример на Испания: Закон за качеството на архитектурата

Генералният секретар по „Градоустройство, жилищно строителство и архитектура“ в Министерството на жилищното строителство и градоустройството в Испания арх. Иняки Карнисеро представи закона на кръгла маса, организирана от КАБ

Камарата на архитектите въвежда електронни административни услуги до края на годината

Камарата на архитектите въвежда електронни административни услуги до края на годината

Информацията беше оповестена на заседание на Управителния съвет на 26 април

В Испания и Германия архитектът носи основната отговорност за качественото изпълнение на проекта

В Испания и Германия архитектът носи основната отговорност за качественото изпълнение на проекта

Добрите практики включват намаляване на административната тежест и дигитализиране на сектора, стана ясно на кръгла маса по инициатива на Камарата на архитектите в България (КАБ)

Архитектурният съвет на Европа откри изложба в София

Архитектурният съвет на Европа откри изложба в София

Пътуващата експозиция е под надслов „20 архитектурни проекта срещу климатичните промени“

Подготвя се електронен формуляр, който  да улесни признаването на професионалната квалификация на архитектите в рамките на Европейския съюз

Подготвя се електронен формуляр, който да улесни признаването на професионалната квалификация на архитектите в рамките на Европейския съюз

Единен сертификат ще придружава документите на кандидатите за признаване на професионални квалификации, придобити в друга държава

Кои са най-важните инициативи на Камарата на архитектите в България от началото на годината?

Кои са най-важните инициативи на Камарата на архитектите в България от началото на годината?

На 1 март председателят на КАБ арх. Владимир Милков представи пред Управителния съвет актуалните задачи и постигнати резултати

КАБ организира "Дни на европейската регулирана професия архитект"

КАБ организира "Дни на европейската регулирана професия архитект"

Събитията ще са в периода 22 март - 2 април в Централния дом на архитекта (ЦДА) в столицата

В София ще може да видите изложба на 20 архитектурни проекта срещу климатичните промени

В София ще може да видите изложба на 20 архитектурни проекта срещу климатичните промени

Проектите в изложбата на Архитектурния съвет на Европа са реализирани в 16 държави

Кметът на София: Столична община трябва да поеме водеща роля в планирането на териториите и изграждането на необходимата инфраструктура

Кметът на София: Столична община трябва да поеме водеща роля в планирането на териториите и изграждането на необходимата инфраструктура

Според Камарата на архитектите в България важните решения трябва да се обсъждат с професионалните организации, необходими са актуализиране на Общия устройствен план и Наредбата за зелената система, по-бързо одобряване на подробните устройствени планове, дигитализация на услугите и изграждане на парк...

Внасят в Народното събрание законопроект за електронно предаване на проектите

Внасят в Народното събрание законопроект за електронно предаване на проектите

Инициативата е на група депутати, а Камарата на архитектите в България (КАБ) съдейства в процеса по разработване на предложенията, който стартира през юни 2023 година

КАБ прие становище за предложените промени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

КАБ прие становище за предложените промени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

На този етап е неизпълнимо изискването от 1 януари 2024 г. сградите да се проектират с енергопотребление клас А и 55% от енергията да се доставя от възобновяеми източници, казват от Камарата на архитектите

Камарата на архитектите възразява срещу предложените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

Камарата на архитектите възразява срещу предложените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

Недопустимо е устройственото планиране да се определя като “специализирана геодезическа дейност“, казват от КАБ