Кметът на София: Столична община трябва да поеме водеща роля в планирането на териториите и изграждането на необходимата инфраструктура

68

Според Камарата на архитектите в България важните решения трябва да се обсъждат с професионалните организации, необходими са актуализиране на Общия устройствен план и Наредбата за зелената система, по-бързо одобряване на подробните устройствени планове, дигитализация на услугите и изграждане на паркове и паркинги


Миналата седмица представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) инициираха работна среща с кмета на Столична община (СО) Васил Терзиев и неговия екип с цел стартиране на диалог и сътрудничество по актуални теми, свързани с устойчивото развитие на София. Според председателя на Регионална колегия София град арх. Васил Василев има недобра практика важните решения да не се съгласуват и обсъждат предварително с професионалните организации. „Разчитаме на вас, че ще имаме партньорски отношения и ще проведем диалог, когато има проблем. За нас е важно да изразим позицията на архитектурната колегия. Разчитаме, че критиката, която отправяме, ще бъде възприемана като градивна и професионална“, заяви арх. Василев.


 
Според Камарата на архитектите е необходимо:

  • Да се актуализира Общият устройствен план на СО.
  • Нов механизъм за по-краткосрочно процедиране и одобряване на подробните устройствени планове.
  • Всяка година да се прави отчет пред СОС относно реализацията на градоустройствената политика и инвестиционната програма, както и за изпълнението на ОУП.
  • Нова национална Наредба за зелената система, която да уеднакви правилата с цел ограничаване на корупционните практики. На този етап е важно да се актуализира Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.  
  • Типово възлагане и идентични условия при обществените поръчки. Приоритизиране на архитектурните конкурси.
  • Дигитализация на услугите в строително-инвестиционния процес. КАБ е поела законодателна инициатива за облекчаване на административната тежест.
  • Изграждане на нови и облагородяване на съществуващи паркове в София – занемареното парково пространство около езерото в Панчарево, планираният парк “Кукуряк” в Овча купел, за които има граждански и професионални инициативи. За целта може да бъдат обявени конкурси.
  • Преосмисляне на решението за ситуиране на водоналивния завод в центъра на Горна баня, където би могло да се реализира термален комплекс с градско и национално значение. Целта е минералната вода там да се ползва от столичани по предназначение, а не за заводски цели. Общината разполага с подходящи поземлени имоти в близост до минералния извор, които могат да послужат за компенсиране на предприятието.
  • Изграждане на нови паркинги с цел преодоляването на проблемите с паркирането.

Източник: КАБ

Кметът на СО Васил Терзиев е заявил, че за неговия екип е важно да работи в диалог с професионалните организации в търсене на най-добрите решения. Според него големите предизвикателства пред София са свързани с необходимостта от дългосрочно и устойчиво планиране на града, както и от стандартизиране на подхода и определяне на конкретни срокове за одобряване на подробните устройствени планове. Столична община трябва да поеме водеща роля в планирането на териториите и изграждането на необходимата инфраструктура, смята той.  

“Досега движещи процеса на градоустройство са инвеститорите. Моето желание е да обърнем процеса и общината да е тази, която е водеща при планирането на териториите“, каза кметът на София Васил Терзиев. По думите му екипът на СО работи по пътна карта, с която да се промени процесът на планиране, като се използва комплексен подход и се отчитат нуждите на новите зони. Целта е новите инвестиционни проекти да бъдат съобразени с параметрите на териториите и да не се строят красиви сгради без осигурена инфраструктура. От екипа на кмета планират да публикуват подробна информация за статуса на всички проекти, които са предвидени в капиталовата програма на СО. Сред приоритетните задачи е и въвеждането на дигитализация при издаването на разрешение за строеж.

От страна на КАБ в срещата участваха още председателят арх. Владимир Милков, зам.-председателят проф. арх. Борислав Борисов и зам.-председателите на РК София град арх. Емил Стоянов и ланд. арх. Веселин Рангелов. На срещата присъстваха главният архитект на София Здравко Здравков и зам.-кметът по строителство Иван Матов. Участниците се договориха да провеждат регулярни срещи, на които да бъдат обсъждани важни градоустройствени теми.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Третокласният път е най-пряката връзка между общинските центрове Дулово и Тервел, свързва областите Силистра и Добрич и осигурява достъпа на околните населени места до път I-7 Силистра - Шумен

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение за „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда