Подготвя се електронен формуляр, който да улесни признаването на професионалната квалификация на архитектите в рамките на Европейския съюз

64

Единен сертификат ще придружава документите на кандидатите за признаване на професионални квалификации, придобити в друга държава


Снимка: КАБ

Камарата на архитектите в България (КАБ) посрещна близо 20 представители на Европейската мрежа на компетентните органи за професията Архитект  – (Еuropean Network Architect`s Competence Authorities – ENACA) на 22 март в Централния дом на архитекта (ЦДА). Годишната среща на международната организация събра в София архитекти от Германия, Австрия, Ирландия, Великобритания, Финландия, Португалия, Полша, Чехия, Словакия, Литва, Естония и други. Специално за събитието пристигна президентът на Архитектурния съвет на Европа (АСЕ) арх. Рут Шагеман.

Подготвя се електронен формуляр, който да улесни признаването на професионалната квалификация на архитектите в рамките на Европейския съюз

В процес на подготовка е създаването на единен европейски сертификат, който ще придружава документите на кандидатите за признаване на професионални квалификации, придобити в друга държава. Пилотният проект бе представен за пръв път на работната среща. Инициативата е на Архитектурния съвет на Европа (АСЕ).

Целта е да се въведе електронен формуляр, който  да улесни признаването на професионалната квалификация на архитектите в рамките на Европейския съюз. В момента текат процедури по съгласуване на инициативата с Европейската комисия.

Целта на ENACA е чрез придружаващия сертификат да се синхронизират процедурите по признаване на професионалните квалификации на архитектите в държавите-членки и да се улесни мобилността на подходящо квалифицираните архитекти в ЕС. Регулацията на професията „Архитект“ и националното законодателство относно правоспособността на архитектите в различните държави-членки варира, като това следва да се има предвид от кандидатите, които желаят да получат признаване на професионалната си квалификация и да предоставят услуги в ЕС.

Система за структуриран стаж за придобиване на пълна проектантска правоспособност

Зам.-председателят на КАБ арх. Мартин Христов представи пред чуждестранните гости системата за структуриран стаж за придобиване на пълна проектантска правоспособност, която бе въведена в началото на 2022 г. Системата замени предишните условия за придобиване на професионален лиценз, при които се изискваше единствено да е преминал определен времеви диапазон след завършването.

При новата система стажантите трябва да докажат, че са придобили стаж в 4 различни категории. Категориите включват не само познататата им от университета подготовка на проекти, но и работа на строителната площадка, опит в комуникацията с клиенти и подготовка на строителна документация.

Стажът се извършва под ръководството на проектант с ППП. На всеки три месеца стажантът и ръководителят на стажа подават отчети чрез онлайн система, интегрирана в сайта на КАБ. Целта е младите професионалисти да придобият опит и компетентност във всички важни аспекти на професията, за да са подготвени за отговорностите, които им предстоят.

Представителите на ENACA оцениха високо представената система, като коментираха, че това е прозрачна процедура с ясни правила, която предоставя възможност за качествено последващо обучение. Представителите на Ирландия и Австрия пожелаха да заимстват модела.

ENACA е основана през 2007 г. и координира дейността на националните органи по признаване на професионалните квалификации за професията “Архитект”в държавите от ЕС. Тя предоставя платформа за обмен на информация и дискусия относно различните национални изисквания и добри практики по отношение на достъпа до професията. Следващата работна среща на ENACA ще се проведе на 24 и 25 октомври в Лисабон. 

Работната среща на ENACA в София се проведе в рамките на "Международните дни на европейската регулирана професия Архитект“. Събитието е организирано от Камарата на архитектите в България. На 2 април във “Виваком Арт Хол” ще се проведе кръгла маса „Практикуване на професията Архитект в Испания и Германия“.

ОЩЕ НОВИНИ

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

Това следва от определение на Върховния касационен съд, което не подлежи на обжалване

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

В МРРБ бяха подписани споразумения по програмата за финансиране на общински проекти