Кои са най-важните инициативи на Камарата на архитектите в България от началото на годината?

49

На 1 март председателят на КАБ арх. Владимир Милков представи пред Управителния съвет актуалните задачи и постигнати резултати


  • КАБ организира среща за обединение на всички заинтересовани страни с цел приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за архитектурното образование. Представителите на КАБ защитиха позицията, че съдържанието на обучението по специалност „Архитектура“ трябва да включва знания и умения за създаване на проекти за интериор и обзавеждане, паркоустройство и благоустройство, енергийна ефективност, управление на строителните отпадъци, безопасност и здраве, пожарна и аварийна безопасност, организация и безопасност на движението, генерален план и сметна документация на инвестиционния проект, както и компетентност за изработване и прилагане на концепции за регионално и пространствено развитие, всички видове устройствени планове, включително планове за регулация. Предложенията на КАБ са включени в проекта за изменение на наредбата, който предстои да бъде публикуван за обществени консултации.
  • Комисията по образование и наука към НС прие предложенията на КАБ относно проект за ЗИД на Закона за признаване на професионалната квалификация. Проектът предвижда при промяна на даден нормативен акт да се извършва т. нар. оценка за пропорционалност, която дава възможност на браншовите организации да бъдат запознати предварително с подготвяните промени и да изразят становища. КАБ настоява за осигуряване на правна рамка, която да гарантира, че оценката за пропорционалност ще бъде неизменна част от законодателната процедура. Целта е да бъдат ограничени опитите за непрозрачно изменение на закони, касаещи упражняването на регулираната професия „архитект“, които неправомерно ограничават правоспособността на архитектите.
  • УС на КАБ прие писмо до премиера Николай Денков, вицепремиера Мария Габриел, министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и председателите на парламентарните групи в НС с искане за освобождаване на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. геодезист Николай Найденов. В писмото КАБ изразява загриженост за некомпетентна дейност, непрофесионални изявления, уронване на престижа на МРРБ и принизяване на архитектурната професия. КАБ констатира, че зам.-министър Найденов не познава същността и характера на инвестиционния процес и ролята на архитекта в него. Вижте пълния текст на писмото тук.
  • Създадена е Работна група за реформиране на нормативната база в сектора на енергийната ефективност, сформирана с решение на Комисията по нормативна уредба към КАБ. В нея участват водещи експерти с дългогодишен опит в сферата на енергийната ефективност. Очаква се в края на април да бъдат разработени конкретни предложения за усъвършенстване на законодателството, които да бъдат представени пред МРРБ. В тази връзка на сайта на КАБ е публикувана анкета с цел получаване на обратна връзка от членовете на КАБ относно Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.
  • Изпратен е проект за изменение и допълнение на Устава на КАБ за обсъждане от регионални колегии. До 21 април РК следва да дискутират проекта и да изпратят предложения. УС ще разгледа всички постъпили предложения на заседание на 26 април.
  • Предстои да стартира програма за безплатни специализирани обучения за архитекти по BIM, GIS и други приложни софтуери в рамките на Европейски цифров иновационен хъб в сектора на строителството (ЕЦИХ). За целта беше подписано споразумение за финансиране между ЕЦИХ и Министерството на иновациите.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон