В София откриха Учебен център на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ)

120

Обученията ще се провеждат в сградата на Камарата на строителите в България на ул. „Михаил Тенев“ 6 - на повече от 300 кв. м в 4 зали


Снимка: КАБ

Учебният център на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) беше официално открит на 21 юни. Залите за обучения и заседания са оборудвани с най-съвременни технологии. В центъра ще се предлагат над 40 вида обучения по софтуерни технологии за архитекти, инженери, консултанти, технически ръководители, публични организации. Целта е браншът да бъде подготвен за цифровата трансформация на строителната индустрия.

Снимка: КАБ

Очаква се първите общообразователни курсове да стартират до края на юли, а специализираните курсове – през септември. Обучителната програма е подготвена на базата на анкета сред членовете на Камарата на архитектите в България относно професионалните нужди и интереси на архитектурната колегия. Предвидени са курсове по BIM (строително-информационно моделиране), прилагане на географски-информационни системи GIS, съвременни методи за дигитализация и автоматизация, софтуери за математическо и числено моделиране и CAD системи, обучения за изпитване на продукти и конструкции, нови строителни материали и иновативни технологии. Може да заявите интерес към определени курсове чрез попълване на анкета в сайта на ЕЦИХ, както и с QR код:

Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) е основан през 2021 г. по програма „Цифрова Европа“ 2021-2027. Той обединява усилията на 11 партньори: Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България (КАБ), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), ВСУ „Любен Каравелов“, Института по механика – БАН, „Клийнтех България“ ООД, „Геострой“ АД, „Планекс“ ЕООД, Българска асоциация по управление на проекти в строителството (БАУПС), „Баумит“ ЕООД и „Есри България“ ООД.

Проектът е в подкрепа на цифровата трансформация на държавите от ЕС чрез инвестиране в ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост. Повече информация за ЕЦИХ можете да откриете тук.

Снимки: КАБ

ОЩЕ НОВИНИ

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

Столична община и РК София град на КАБ разработват тестова електронна среда за предаване на проекти

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

За архитектурата на сградата отговаря Fekta Architectiral Studio, които са заложили на изчистена визия

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“