Внасят в Народното събрание законопроект за електронно предаване на проектите

61

Инициативата е на група депутати, а Камарата на архитектите в България (КАБ) съдейства в процеса по разработване на предложенията, който стартира през юни 2023 година


Предстои в Народното събрание да бъдат внесени прeдложения за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които да направят възможно електронното предаване на инвестиционните проекти. Запознайте се със законопроекта тук. Мнения, коментари и препоръки може да изпращате на имейл: kab_strategy@abv.bg.

Промените въвеждат понятията „електронен подпис” и „електронен носител” в ЗУТ, което ще позволи изработването на система за електронно предаване в общините. КАБ ще настоява за достатъчно дълъг буферен период, през който по-малките общини да се подготвят технически за предстоящите промени.

Камарата на архитектите в България провежда инициативи за електронно предаване на проектите от години. България значително изостава с дигитализирането на архитектурно-строителния сектор. В Северна Македония например електронното предаване на инвестиционните проекти отдавна е фактор за по-голяма прозрачност и привличане на инвестиции.

Електронното предаване няма да промени съдържанието и вида на чертежите, които се изискват, но вместо на хартиен носител те ще бъдат предавани под формата на pdf файл, подписан с електронен подпис. Целта на реформата е възложители и проектанти да могат да получат изходните материали електронно и да следят движението на проектите си в общината. Забележките към проекта също ще бъдат писмени, с което ще се намали рискът от корупция.

Предстои предложенията да бъдат разгледани от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание. При проведените до момента официални срещи всички политически партии са заявили пред КАБ принципно съгласие за въвеждане на електронното предаване на проектите.

ОЩЕ НОВИНИ

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии