Внасят в Народното събрание законопроект за електронно предаване на проектите

50

Инициативата е на група депутати, а Камарата на архитектите в България (КАБ) съдейства в процеса по разработване на предложенията, който стартира през юни 2023 година


Предстои в Народното събрание да бъдат внесени прeдложения за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които да направят възможно електронното предаване на инвестиционните проекти. Запознайте се със законопроекта тук. Мнения, коментари и препоръки може да изпращате на имейл: kab_strategy@abv.bg.

Промените въвеждат понятията „електронен подпис” и „електронен носител” в ЗУТ, което ще позволи изработването на система за електронно предаване в общините. КАБ ще настоява за достатъчно дълъг буферен период, през който по-малките общини да се подготвят технически за предстоящите промени.

Камарата на архитектите в България провежда инициативи за електронно предаване на проектите от години. България значително изостава с дигитализирането на архитектурно-строителния сектор. В Северна Македония например електронното предаване на инвестиционните проекти отдавна е фактор за по-голяма прозрачност и привличане на инвестиции.

Електронното предаване няма да промени съдържанието и вида на чертежите, които се изискват, но вместо на хартиен носител те ще бъдат предавани под формата на pdf файл, подписан с електронен подпис. Целта на реформата е възложители и проектанти да могат да получат изходните материали електронно и да следят движението на проектите си в общината. Забележките към проекта също ще бъдат писмени, с което ще се намали рискът от корупция.

Предстои предложенията да бъдат разгледани от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание. При проведените до момента официални срещи всички политически партии са заявили пред КАБ принципно съгласие за въвеждане на електронното предаване на проектите.

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

Общинският съвет одобри местната администрация да стане собственик на 2 915 кв. м от този емблематичен за града обект, който да бъде социализиран