КАБ прие становище за предложените промени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

133

На този етап е неизпълнимо изискването от 1 януари 2024 г. сградите да се проектират с енергопотребление клас А и 55% от енергията да се доставя от възобновяеми източници, казват от Камарата на архитектите


Ангажиментът за изграждане на сгради с близко до нулево потребление на енергия е изцяло прехвърлен на обикновения гражданин и бизнеса. Вместо насърчаване и стимулиране на решения за енергийна ефективност в сградите, държавата налага тежки задължения на потребителите, без да е създала предварително основата за изпълнението им, смятат от КАБ. Становището беше прието на заседанието на Управителния съвет на КАБ на 10 януари.

От Камарата предлагат срокът за прилагане на изискванията да бъде удължен с две години за частните възложители – от 01.01.2026 г. През този период държавата ще може да обезпечи нормативно, технически и финансово прилагането на изискването сградите да се изпълняват с близко до нулево потребление на енергия.

КАБ продължава да отстоява позицията, че енергийната ефективност и пожарната безопасност не трябва да бъдат част от инвестиционния проект, а да получат статут на оценка/доклад за съответствие.

Необходимо е в кратки срокове МРРБ да създаде работна група с представители на браншовите организации, която да разработи нова наредба в синхрон с европейските директиви.

Пълният текст на становището прочетете тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии