КАБ прие становище за предложените промени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

127

На този етап е неизпълнимо изискването от 1 януари 2024 г. сградите да се проектират с енергопотребление клас А и 55% от енергията да се доставя от възобновяеми източници, казват от Камарата на архитектите


Ангажиментът за изграждане на сгради с близко до нулево потребление на енергия е изцяло прехвърлен на обикновения гражданин и бизнеса. Вместо насърчаване и стимулиране на решения за енергийна ефективност в сградите, държавата налага тежки задължения на потребителите, без да е създала предварително основата за изпълнението им, смятат от КАБ. Становището беше прието на заседанието на Управителния съвет на КАБ на 10 януари.

От Камарата предлагат срокът за прилагане на изискванията да бъде удължен с две години за частните възложители – от 01.01.2026 г. През този период държавата ще може да обезпечи нормативно, технически и финансово прилагането на изискването сградите да се изпълняват с близко до нулево потребление на енергия.

КАБ продължава да отстоява позицията, че енергийната ефективност и пожарната безопасност не трябва да бъдат част от инвестиционния проект, а да получат статут на оценка/доклад за съответствие.

Необходимо е в кратки срокове МРРБ да създаде работна група с представители на браншовите организации, която да разработи нова наредба в синхрон с европейските директиви.

Пълният текст на становището прочетете тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие