Кладенецът в имота на бъдещата автогара в Созопол ще бъде реставриран

161

Инвестиционният проект е разработен в идейна фаза по част „Архитектура“ за сградата, като Общината ще възложи цялостно проектиране на всички останали части на проекта, включително и за кладенеца


Визуализация: арх. Теодора Радева

По време на разширени експертен съвет към НИНКН и МК, състоял се през септември миналата година, темата за запазване на кладенеца в имота на бъдещата автогара в Созопол е била дискутирана от архитекти и археолози, като е взето решение за адаптация и социализация на съоръжението, така че да е възможно съхраняването на историческата памет.

Общината благодари на арх. Енрико Репутц, който е подкрепил проекта, изработвайки дипломния си проект на тема "Проектиране и изграждане на автогара и туристически информационен център в град Созопол", включващ анализ на риска, финансиране, структура и управление. От районната администрация са благодарни и на арх. Теодора Радева за направените безвъзмездно от нея визуализации, както и на проектантския екип на "Грийнлайф" за безвъзмездно изготвените предварителни количествено-стойностни сметки за бъдещата инвестиция.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота