МРРБ: Студеното рециклиране не определя дали един ремонт е текущ или основен

27

От министерството правят това уточнение във връзка с твърденията на председателя на парламентарната Комисия по регионална политика Настимир Ананиев, който определи студеното рециклиране като „слонът в стаята“


Снимка: www.bageri.bg

Технологията „студено рециклиране“, използвана за изграждане и ремонти на пътища, сама по себе си не е критерий, според който може да се определи дали даден ремонт е основен или текущ. При извършване на проверки досега ДНСК никога не се е основавала само върху тази технология за определяне вида на извършения ремонт, казват от МРРБ. От министерството обясняват, че още на 31 януари 2022 г. по запитване на АПИ за първи път ДНСК е дала становище кое е основен и текущ ремонт и реконструкция. През юли 2022 г. АПИ е отправила ново запитване конкретно за прилагането на технологията „студено рециклиране“. ДНСК се е обърнала за експертно становище от академичната общност в сферата на пътното строителство във Факултета по транспортно строителство към Университета по архитектура, строителство и геодезия. В полученото експертно становище от УАСГ се казва, че тази технология се използва предимно в горната част на пътната настилка, което позволява нейното прилагане както за текущ, така и за основен ремонт и реконструкция. В експертното становище ясно се казва, че студеното рециклиране само по себе си не засяга пътната конструкция /в смисъл на промяна/, тъй като се рециклира съществуващ пласт от нея и не променя техническите характеристики на пътното трасе.

Базирайки се изцяло на експертизата на УАСГ на 1.07.2022 г. ДНСК също за първи път излиза със становище относно изпълнението на технологията. В него е посочено, че при текущия ремонт и поддръжка не се променят трасето и техническите характеристики, предвид което използването само на технологията „студено рециклиране“ може да се определи като текущ ремонт. Също така се подчертава, че когато се налага изцяло промяна на пътната конструкция, което би довело до промяна на техническите характеристики, използването на тази технология следва да се разглежда като част от основния ремонт. Студеното рециклиране се изпълнява основно в горната част на пътната настилка, поради което не следва да се бърка с почвената стабилизация, която представлява стабилизиране на земното легло на пътната настилка.

Становището от 31.01.2022 г. на ДНСК за прилагането на нормативната уредба в областта на дейностите по строителство и поддържане на пътната инфраструктура е използвано от Междуведомствената работна група в нейния окончателен доклад (стр. 2 от доклада). "Трябва да се отбележи, че на страница 12 от доклада ясно се казва, че Работната група дава принципно мнение за вида на възложените ремонтни дейности, „без същата да има компетентността на орган по устройство на територията, който има правомощието да вземе окончателно становище за характера на разглежданите СМР“. Това е в пряка връзка с предложенията на Работната група на страница 18 от доклада, в който е посочено, че трябва да бъдат „предприети необходимите законодателни дейности за хармонизиране и съобразяване на строителното законодателство със спецификите на инфраструктурните проекти“. Също така членовете на Работната група предлагат да бъде извършена надлежна проверка от органите на ДНСК относно характера на разглежданите СМР по конкретни задания. Те заявяват, че именно „тази администрация има правомощия да решава въпросите, свързани с нерегламентираното строителство. Дейността на настоящата Работна група може само да подпомогне последващата работа на ДНСК, но не и да измести, респективно да изземе нейните правомощия“, казват още от МРРБ.

На 15 юни 2022 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството разпореди на ДНСК да провери всички констатации в доклада, свързани с твърдения за нарушения на Закона за устройство на територията. Във връзка с това началникът на ДНСК издаде заповед да бъдат проверени на място и по документи всички проблемни пътни участъци, изредени в доклада.

ОЩЕ НОВИНИ

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Инвестицията в размер 600 хиляди лева ще реализират Община Свищов и „ВиК Йовковци“ – Велико Търново, като 350 хиляди лева от средствата се предоставят от актуализацията на държавния бюджет към общините