На електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ е публикуван нов регистър

105

„Дигитален архив - изменения на подробни устройствени планове“ съдържа над 75 000 файла


Регистърът предоставя информация за изменения на частични и цялостни подробни устройствени планове, одобрявани до 01.09.2023 г. За целите на регистъра бяха обработени над 1 500 000 файла, от които бяха заличени личните данни, бяха премахнати документи, съдържащи данни за собственост, след което базата данни беше систематизирана по райони. В регистърът са публикувани заповеди, графики и визи. Можете да се запознаете с масива от информация тук.

Поради промяната в имената на местностите и номерацията на кварталите във времето в отделните райони и обхванатия дълъг период на издаваните актове, търсенето се извършва по район. След като се зареди резултата за съответния район, можете да изберете местност, квартал и УПИ.

Осигуреният публичен достъп до градоустройствените планове спестява време на потребителите, тъй като за всеки стар план отпреди 2006 година до момента заявителят трябваше да посещава на място архива. Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община е първата администрация, която публикува такъв огромен масив от данни. Наличието на подобен регистър позволява на потребителите да извършат справка за цялата история на даден имот, квартал, местност или цял район.

В следващите дни ще бъде извършена цялостна проверка на публикуваните данни, с цел избягване на пропуски при качването на големия обем информация.

ОЩЕ НОВИНИ

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Преминаването на товарни композиции от пристанището към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Трасето е разделено на три участъка, като строителството стартира в 7,9-километрова отсечка в землището на община Ценово, за която има готов технически проект, завършени отчуждения и издадено разрешение за строеж

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

На заседание на Постоянния комитет  бяха представени усилията на българските власти за предприемане на всички необходими мерки за опазване на видовете и местообитанията в пролома