Нова наредба ще определя изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на Община Казанлък

117

Очакват се предложения и становища


Целите на документа е да могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване, както и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

С приемането на Наредбата ще се постигне изграждането на хармонична и функционална жизнена среда в населените места и урбанизираните територии, казват от Община Казанлък. В документа са заложени предписания, отнасящи се до облика на сградите и елементите на градската среда по отношение тяхното обемно-пространствено и цветово оформление.

 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, както и на следния електронен адрес: mayor@kazanlak.bg. Обществени консултации с граждани ще се проведат на 08.04.2024 г. от 11:00 часа в Ритуална зала в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" 6.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Събитието ще се проведе на 25 юни в Зала за събития "Living Room" на ул. "Неразделни" в София

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда