Обновяват алеите в Северния градски парк в Разград

617

Ремонтът започна с подмяна на асфалтовото покритие


Снимка: Община Разград

На 8 март започна рехабилитацията на алеите с обща дължина около 5 км в Северния градски парк в Разград. 609 583 лв. без ДДС е стойността на дейностите, които се извършват от фирма „Строймонтаж” ЕАД след провеждане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на Северен градски парк – гр. Разград – алейна мрежа”.  

През годината се предвиждат активни залесителни мероприятия, ще се надгражда и по отношение на алейното осветление. Продължава прочистванено на храстовидна растителност и на недостатъчно облагородени зони в Градския парк, западно от Пантеона се работи по разкриване на алеите, прочистване на прораслата дървесна и храстовидна растителност, както и по възстановяване на паркова мебел.  

Ремонтните работи по алеите в парка ще се извършват поетапно в различни участъци. Очаква се дейностите да приключат към 1 юни.  

Очаква се и след одобрение от Общинския съвет да започне и изграждането на две нови площадки – спортна за стрийт фитнес в района над комбинираната детска площадка и детска площадка за деца от 0 до 3 години в началото на Градския парк. През миналата година бе разчистен участъкът към Пантеона и създаден розариум.

На вниманието на настоящото ръководство на Община Разград стоят и местата за отдих на разградчани и в други райони на града като Младежкия парк. Поради липсата в началото на мандата на инвестиционни проекти, Младежкият парк към момента е сред обектите на идейна разработка и е включен в Плана за интегрирано развитие за периода 2021-2027г., който е предпоставка за получаване на средства от европейските програми. Разработва се и концепция за интегрирани териториални инвестиции, в която една от темите е поречието на река Бели Лом, а през тази година Община Разград смята да възложи проект за идейни разработки за развитието на различни обекти по поречието на реката, които да бъдат залегнати в следващия управленски мандат. Младежкият парк е включен, както и пространството около стадиона, собственост на „Балканфарма”, също и пространството срещу Регионалния исторически музей, което е прекрасно място за надграждане на културно-историческия туризъм. 

ОЩЕ НОВИНИ

Коледна украса с кауза отново ще преобрази "Малките 5 кьошета" в столицата

Коледна украса с кауза отново ще преобрази "Малките 5 кьошета" в столицата

По традиция емблематичното кръстовище ще отправи важно послание, свързано с опазването на глобалното биоразнообразие, като тази година тема на кампанията е опазването на водното богатство

Инженерингът в образователната ни инфраструктура проваля бъдещето на децата, а нормите за проектиране създават вместо да решават проблеми

Инженерингът в образователната ни инфраструктура проваля бъдещето на децата, а нормите за проектиране създават вместо да решават проблеми

Добрите примери за обновяване на учебни пространства в България са малко, но все пак ги има, показа конференция в 145 ОУ „Симеон Радев“ в София

До 30 дни се очаква да бъдат демонтирани фигурите на Паметника на съветската армия в Княжеската градина в София

До 30 дни се очаква да бъдат демонтирани фигурите на Паметника на съветската армия в Княжеската градина в София

Според експертно становище конструкцията е в лошо състояние, а във внесения от областната управа план за безопасност и здраве се предвижда преместването на скулптурите на друго място, където ще се съхраняват

МРРБ: Улеснява се прилагането на изискването за проектиране на нови сгради с близко до нулево енергийно потребление

МРРБ: Улеснява се прилагането на изискването за проектиране на нови сгради с близко до нулево енергийно потребление

Промени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради дават алтернатива при изграждането на нови в райони с ефективни отоплителни централи

В Плевен ще бъде изградена спортна площадка за деца и младежи в неравностойно положение

В Плевен ще бъде изградена спортна площадка за деца и младежи в неравностойно положение

Предвижда се новото съоръжение да бъде изградено на територията на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания на ул. „Даскал Димо“ 7