Обновяват алеите в Северния градски парк в Разград

619

Ремонтът започна с подмяна на асфалтовото покритие


Снимка: Община Разград

На 8 март започна рехабилитацията на алеите с обща дължина около 5 км в Северния градски парк в Разград. 609 583 лв. без ДДС е стойността на дейностите, които се извършват от фирма „Строймонтаж” ЕАД след провеждане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на Северен градски парк – гр. Разград – алейна мрежа”.  

През годината се предвиждат активни залесителни мероприятия, ще се надгражда и по отношение на алейното осветление. Продължава прочистванено на храстовидна растителност и на недостатъчно облагородени зони в Градския парк, западно от Пантеона се работи по разкриване на алеите, прочистване на прораслата дървесна и храстовидна растителност, както и по възстановяване на паркова мебел.  

Ремонтните работи по алеите в парка ще се извършват поетапно в различни участъци. Очаква се дейностите да приключат към 1 юни.  

Очаква се и след одобрение от Общинския съвет да започне и изграждането на две нови площадки – спортна за стрийт фитнес в района над комбинираната детска площадка и детска площадка за деца от 0 до 3 години в началото на Градския парк. През миналата година бе разчистен участъкът към Пантеона и създаден розариум.

На вниманието на настоящото ръководство на Община Разград стоят и местата за отдих на разградчани и в други райони на града като Младежкия парк. Поради липсата в началото на мандата на инвестиционни проекти, Младежкият парк към момента е сред обектите на идейна разработка и е включен в Плана за интегрирано развитие за периода 2021-2027г., който е предпоставка за получаване на средства от европейските програми. Разработва се и концепция за интегрирани териториални инвестиции, в която една от темите е поречието на река Бели Лом, а през тази година Община Разград смята да възложи проект за идейни разработки за развитието на различни обекти по поречието на реката, които да бъдат залегнати в следващия управленски мандат. Младежкият парк е включен, както и пространството около стадиона, собственост на „Балканфарма”, също и пространството срещу Регионалния исторически музей, което е прекрасно място за надграждане на културно-историческия туризъм. 

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей