Обновяват парка до училище "Асен Втори" в Чирпан

181

Ще бъдат оформени три основни зони - с павета, мулч и зелени площи с храсти и дървета


Снимка: Община Чирпан

Теренът между улиците "Христо Ботев", "Александър Стамболийски" и "Сребрю Иванов" в Чирпан е в имот с идентификатор 81414.502.4000 с предназначение парк и площ 4 849 кв. м.

Проектанти са "Аква Флауър" ЕООД. Алеите изцяло ще се променят. Асфалтовата настилка ще бъде заменена с бетонови павета в пет размера в цвят есенни листа. Отделните линии и кръгове ще бъдат изградени отново с бетонови павета в пет размера, но в светло сив цвят. В централната част ще бъде обособена зона с декоративна растителност, широколистни дървета, треви и цветя. В северозападната част се оформя детска площадка за деца от 3-12 години със различни съоръжения, паркова мебел и настилка от дървесен мулч.

Вижте и тук.

Зелените площи към съседните улици се запазват, като там равнинният терен ще бъде трансформиран чрез геопластики и ще се оформят хълмове с различни форми и височина. Хълмовете ще бъдат само затревени с цел да се използват за игри, бягане и за пикник зони. Ще бъдат преместени 8 дървета в добро състояние и ще бъде отсечено едно дърво с рязан ствол.

Вижте и тук.

Срокът за изпълнение на обекта е 150 календарни дни от откриване на строителната площадка, което стана вчера. Проектът е финансиран по мярка от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Чирпан, финансирана от Програмата за развитие на селските райони. Той е на обща стойност 273 114 лв. Изпълнител на дейностите по СМР след обществена поръчка е фирма „ВиК – Бунар“.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Предстои дискусия за интегрирания подход в градското развитие с примери от Мюнхен

Предстои дискусия за интегрирания подход в градското развитие с примери от Мюнхен

Това е третата среща от ежемесечните срещи, организирани от Съюза на урбанистите в България

В Бургас одобриха изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на плувния басейн "Арена ОЗК"

В Бургас одобриха изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на плувния басейн "Арена ОЗК"

Произведената енергия ще бъде използвана основно за нуждите на дома на плувните спортове и така разходите му ще бъдат значително намалени

Камарата на архитектите настоява за прекратяване на поръчка за нов приют за кучета в Бургас

Камарата на архитектите настоява за прекратяване на поръчка за нов приют за кучета в Бургас

Над 3 млн. лв. е прогнозната стойност на обществената поръчка за инженеринг

В София откриха Учебен център на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ)

В София откриха Учебен център на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ)

Обученията ще се провеждат в сградата на Камарата на строителите в България на ул. „Михаил Тенев“ 6 - на повече от 300 кв. м в 4 зали

Изложба по стълбището на кооперация в столичния "Лозенец" разказва историята на квартала

Изложба по стълбището на кооперация в столичния "Лозенец" разказва историята на квартала

Инициатор на изложбата „Зад една затворена врата“ в сграда на пл. "Журналист" е Мария Чакърова

Идеен проект предлага място за култура на моста над Перловската река срещу бившия стадион "Юнак" в София

Идеен проект предлага място за култура на моста над Перловската река срещу бившия стадион "Юнак" в София

От платформата за граждански намеси в градска среда Urbid очакват мнения по темата