Община Асеновград спечели проект за изграждане на Младежки център и спортни площадки

125

Инвестицията в центъра, който ще се намира в района на Градския плувен комплекс, е в размер на 1 800 000 лв.


Проектът за изграждане на Младежки център и спортни площадки е по Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Община Асеновград е сред 14-те одобрени, като е получила най-голям брой точки и е класирана на I място от общо 18 подадени предложения. Предвижда се построяване на сграда за младежки дейности пред Спортна зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов“. В Центъра ще бъдат обособени зала за събития, помещения за т. нар. тихи игри и административна част. Освен това ще бъдат изградени и 2 спортни игрища в заградената зона, разположена в непосредствена близост до Градския плаж (от страната на ул. „Спортист“). Площадките ще бъдат с предназначение за мини футбол (20 м/40 м) и за стрийтбол (баскетболно игрище с един кош).

Идеята е да бъдат удовлетворени потребностите за развитие и спорт на младежите до 29-годишна възраст. В центъра ще се провеждат също образователни курсове, ще се подпомагат младите хора за търсене и намиране на подходящи работни места и др. Всички дейности ще бъдат безплатни.

Източник: Община Асеновград

Договорите с одобрените общини ще се сключат, когато бъдат осигурени средствата за ДДС, след което започват процедурите по реализирането на проектите.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота