Община Белослав чака прехвърляне на имот за обособяване на крайбрежна алея и парк в кв. АКАЦИИ

507

Проектът предвижда изграждане на алеи за разходка и зона за отдих, залесяване с нова дървесна растителност и монтаж на стъклена арт инсталация и арт-инсталация за фотографии, пейки и други съоръжения


Преди повече от година екипът от Общинска администрация предприе инициатива да намери начини за предоставяне на Община Белослав безвъзмездно управление на държавен имот с цел облагородяване и паркоустрояване на част от крайбрежието от северната част града. Вчера е изразено положително становище от Областна администрация-Варна и е отправено предложение до Министерски съвет за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на община Белослав на имота с цел „Извършване на благоустройствени дейности и обособяване на туристическа зона, чрез изграждане на архитектурни елементи за  обслужване на отдиха и туризма, с възможност за откриване на панорамна гледка към „Варненско – Белославското езеро“.

До момента е предоставено подробно описание на инвестиционното намерение за обособяване на зона за отдих в северната част на града, извършена е оценка за съответствие със законодателството в сферата на публичните финанси, изготвена е подробна финансова обосновка в подкрепа на това, че общината разполага с необходимия капацитет за управление и стопанисване на имота, проведена е оценка за съвместимостта на планираните дейности от Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна.

В следващите месеци се очаква и крайното решение на Министерски съвет, чрез което официално исканият имот да бъде предоставен за стопанисване на Община Белослав. Междувременно Общината представи 3D визуализация на техническия инвестиционен проект. Проектанти са главният архитект на общината Анелия Вълканова и арх. Преслава Гушева, а автор на 3D  визуализацияте към технически инвестиционен проект е арх. Иван Йоргакиев (PlanetArch).

 

ОЩЕ НОВИНИ

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Сред идеите-победители са решение за ремонт на пътища с използване на преработена пластмаса в полагания асфалт и за съживяване и модернизиране на сгради „архитектурни призраци“ в селата чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Журито на съвместния конкурс на "Капитал" и посолството на Великобритания избра и награди победителите

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Всяка една коледна украса показва личния пример и допринася за по-добрата визия на града

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

„Като кмет няма как да не съм доволен, че в този проект са включени и локалите, които дават перспектива за развитие на Бургас", коментира кметът Димитър Николов