Община Белослав чака прехвърляне на имот за обособяване на крайбрежна алея и парк в кв. АКАЦИИ

523

Проектът предвижда изграждане на алеи за разходка и зона за отдих, залесяване с нова дървесна растителност и монтаж на стъклена арт инсталация и арт-инсталация за фотографии, пейки и други съоръжения


Преди повече от година екипът от Общинска администрация предприе инициатива да намери начини за предоставяне на Община Белослав безвъзмездно управление на държавен имот с цел облагородяване и паркоустрояване на част от крайбрежието от северната част града. Вчера е изразено положително становище от Областна администрация-Варна и е отправено предложение до Министерски съвет за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на община Белослав на имота с цел „Извършване на благоустройствени дейности и обособяване на туристическа зона, чрез изграждане на архитектурни елементи за  обслужване на отдиха и туризма, с възможност за откриване на панорамна гледка към „Варненско – Белославското езеро“.

До момента е предоставено подробно описание на инвестиционното намерение за обособяване на зона за отдих в северната част на града, извършена е оценка за съответствие със законодателството в сферата на публичните финанси, изготвена е подробна финансова обосновка в подкрепа на това, че общината разполага с необходимия капацитет за управление и стопанисване на имота, проведена е оценка за съвместимостта на планираните дейности от Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна.

В следващите месеци се очаква и крайното решение на Министерски съвет, чрез което официално исканият имот да бъде предоставен за стопанисване на Община Белослав. Междувременно Общината представи 3D визуализация на техническия инвестиционен проект. Проектанти са главният архитект на общината Анелия Вълканова и арх. Преслава Гушева, а автор на 3D  визуализацияте към технически инвестиционен проект е арх. Иван Йоргакиев (PlanetArch).

ОЩЕ НОВИНИ

Общо 11 декара междублокови пространства в район "Младост" в София няма да бъдат застроени

Общо 11 декара междублокови пространства в район "Младост" в София няма да бъдат застроени

На последното си редовно заседание Столичният общински съвет прие решение, с което 18 частни имота в „Младост“ 1 и 2 стават общинска собственост и са предвидени за озеленяване и облагородяване

В парк остров "Свобода" в Пазарджик откриха "Градината на света"

В парк остров "Свобода" в Пазарджик откриха "Градината на света"

В нея са засадени растителни видове от над 20 държави

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Проектът е разработен в съответствие със становище на Националния институт за недвижимо културно наследство

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Фотоволтаичния парк „Тенево Солар“ е първи етап от комплекс „Тенево“, който ще включва вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия

Обновяват зелена площ в павликенското село Стамболово и изграждат детска площадка

Обновяват зелена площ в павликенското село Стамболово и изграждат детска площадка

Около нея ще бъде изградена алейна мрежа, ще бъдат осигурени пейки за отдих и ще бъде поставена чешма