Община Горна Оряховица обяви поръчка за изработване на технически проекти за реконструкция и модернизация на два парка в града

302

След предложения от граждани вече са готови заданията за проектиране във връзка с предстоящия ремонт на парковете "Христо Ботев" и "Николай Панайотов"

 


Обявената обществена поръчка за изработване на технически проекти за реконструкция и модернизация на парковете в Горна Оряховица е в две обособени позиции. Изготвеното задание предвижда да се оформи централен вход към всеки от парковете, да се реконструират подходи и алеи, и да се изградят нови. Ще има ново енергоспестяващо парково осветление, като ще се подмени подземната електрическа и ВиК инфраструктура. Ще се изградят мълниезащита, нови поливни системи и видеонаблюдение.

Предвижда се водни площи да допринасят за естетическия вид на пространствата. Фонтани с различна височина и форма на водните струи ще са обогатени с подходящо цветно осветление и ще са разработени в съчетание със скулптурни елементи.

В парковете ще има нови детски площадки, парково оборудване, пейки, велостоянки, кошчета за смет и др. Ще бъдат ситуирани подходящи за средата автоматични тоалетни от съвременен тип. Ще се възстановят оградите на двата парка.

Архитектурни елементи ще отделят пространството на парк „Христо Ботев“ от имота на бившето Лятно кино, който е частна собственост и не се вписва в парковата среда, а в парк „Николай Панайотов“ – от подпорната стена на търговска верига.

Зелените площи ще се обогатят с нови растителни видове с декоративен ефект през всички сезони. В средата ще бъдат монтирани малки къщички за съхранение на инвентара на поддържащото звено. Предвижда се обособяване на места за разходка на домашни любимци.

Крайният срок за подаване на оферти в обществената поръчка е 14 май. Детайлите по тези предварителни проекти ще бъдат подложени на обществено обсъждане, при нужда ще се обогатят и едва тогава ще се предложат за одобрение от главния архитект, казват от Община Горна Оряховица.

Припомняме, че паркът „Христо Ботев” в Горна Оряховица беше реконструиран през 2012 година като част от изградените и реновирани обекти по проект „Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица І етап” по ОПРР.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Събитието ще се проведе на 25 юни в Зала за събития "Living Room" на ул. "Неразделни" в София

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение за „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда