Община Сливен изготви проект за частично благоустрояване на квартал "Дружба"

146

Предвижда се изграждане на алеи и отводняване на междублоковото пространство при блокове 32, 33 и 34 в кв. 632


В момента част от пространството в квартал "Дружба" в Сливен е без настилка и е оформено нефункционално. Целта на проекта е благоустрояване чрез доизграждане на алеи, тротоари, паркинги, съпътстващите отводняване, обществено осветление и озеленяване. Предвижда се въвеждане на мерки за общодостъпна среда. За зоната на благоустрояване са предвидени пейки и кошчета за отпадъци, места за контейнери за ТБО, както и за контейнери за рециклиране на отпадъци с подходящо прикритие за всеки от блоковете.

Проектното решение е съобразено със съществуващата дървесна растителност. Изготвена е фитосанитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка или при необходимост от частично премахване на дървесната растителност. Предвидено е увеличаване на зелените площи, засаждане на нови дървета и/или храсти с растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето. Обследвани са растителните видове, особено при детските площадки.

Ще бъдат изградени детска площадка и фитнес на открито. Предвидена е подмяна на съществуващите настилки.

Уличното осветление ще се допълни с осветителни тела на стълбове с височина 6 метра, ще се изместят осветителните стълбове, попадащи на неподходящи места, и ще се подменят всички осветителни тела на съществуващите стълбове с нови LED осветители. Допълнително е поискано в проекта да се предвиди и осветление около детската площадка, фитнес зоната, чешмата и масата за тенис.

Архитектура

Озеленяване

Осветление

Настилки

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Третокласният път е най-пряката връзка между общинските центрове Дулово и Тервел, свързва областите Силистра и Добрич и осигурява достъпа на околните населени места до път I-7 Силистра - Шумен

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Събитието ще се проведе на 25 юни в Зала за събития "Living Room" на ул. "Неразделни" в София

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение за „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи