междублокови пространства

Община Стара Загора започна мащабен ремонт на квартал "Казански"

Община Стара Загора започна мащабен ремонт на квартал "Казански"

Обектите обхващат 400 декара, стойността на проекта е 17 млн. лева, изпълнител е ВДХ АД, а срокът за изпълнение - 1 година

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Приключи благоустрояването на Емировския квартал в Айтос

Приключи благоустрояването на Емировския квартал в Айтос

Той не е виждал подобно строителство и реконструкция на улици с прилежащи паркоместа вероятно от обособяването му

След 50 години частични ремонти Община Стара Загора обновява изцяло кв. "Три чучура-юг"

След 50 години частични ремонти Община Стара Загора обновява изцяло кв. "Три чучура-юг"

С вече изградената ул. „Кап. Петко войвода“ и с кръговото при ул. „Г. Байданов“ за квартала е осигурена свързаност с града

Община Сливен изготви проект за частично благоустрояване на квартал "Дружба"

Община Сливен изготви проект за частично благоустрояване на квартал "Дружба"

Предвижда се изграждане на алеи и отводняване на междублоковото пространство при блокове 32, 33 и 34 в кв. 632

Започна кампанията на МОСВ "Чиста околна среда 2024"

Започна кампанията на МОСВ "Чиста околна среда 2024"

С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда

Община Варна започва проектиране на междублокови пространства

Община Варна започва проектиране на междублокови пространства

Те са част от приоритетните обекти за града, одобрени с приемането на държавния бюджет от Народното събрание