Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

330

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи


Снимка: Община Сандански

Допустими кандидати са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани в обществена полза и Закона за управление на етажната собственост, неформални граждански групи, читалища, регистрирани по реда на ЗНЧ, както и неформални обединения на физически/ юридически лица и местни културни институти, осъществяващи дейности на територията на община Сандански. Проектите задължително трябва да бъдат на територията на общината.

Общата стойност на финансовата подкрепа за проекти е 15 000 лв. Максималната стойност на финансовата подкрепа за една инициатива е в размер до 5 000 лева. Крайният срок за подаване на проектите е 16 септември. Вижте подробности тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Срокът за изпълнение на обекта е около 8 месеца

До края на годината започва строителството на още 4 участъка от АМ „Хемус“

До края на годината започва строителството на още 4 участъка от АМ „Хемус“

Завършва изграждането на отсечката от Боаза до пътя за Луковит

Министър Коритарова с призив към строителния бранш в страната да помогнат в борбата с пожарите

Министър Коритарова с призив към строителния бранш в страната да помогнат в борбата с пожарите

Екипите на държавните ВиК дружества и „Автомагистрали“ ЕАД се включват с техника в помощ на противопожарните служби

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Въпреки трудностите постепенно се придвижва проектът за Зеления ринг в София

Въпреки трудностите постепенно се придвижва проектът за Зеления ринг в София

Процесът се проточва заради процедури по прехвърляне на собственост и обжалвания