Обявена е обществената поръчка за разработване на инвестиционен проект във фаза идеен и технически за новата сграда на Математическа гимназия във Варна

321

Идейната концепция е разработена в сътрудничество с австрийско архитектурно студио


Обявена е обществената поръчка за избор на изпълнител на проектирането на новата сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна. Готово е заданиeто за сградите и околното пространство. Идейната концепция, разработена в сътрудничество с австрийското архитектурно студио Riegler Riewe Architekten, беше представена и дарена на Община Варна от Фондация МГ "Д-р Петър Берон" в средата на май.

Новият математически кампус ще има модерна визия и ще отговаря на всички съвременни изисквания за броя, размера и разположението на класните стаи, многофункционалните кабинети и общите пространства. Базата на Математическата гимназия ще е с разгърната застроена площ до 31 000 квадратни метра. След избора на изпълнител, срокът за проектиране на идеен проект е до 45 календарни дни, а на техническия - до 60 календарни дни.

Инвестиционният проект ще осигури възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителство, включително чрез процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. За проектните части, за които изпълнителят ще разработи само идейни проекти, авторските права ще бъдат предоставени на възложителя от изпълнителя за последващо възлагане по договор за инженеринг.

Визуализации: Riegler Riewe Architekten

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН