Обявена е обществената поръчка за разработване на инвестиционен проект във фаза идеен и технически за новата сграда на Математическа гимназия във Варна

236

Идейната концепция е разработена в сътрудничество с австрийско архитектурно студио


Обявена е обществената поръчка за избор на изпълнител на проектирането на новата сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна. Готово е заданиeто за сградите и околното пространство. Идейната концепция, разработена в сътрудничество с австрийското архитектурно студио Riegler Riewe Architekten. беше представена и дарена на Община Варна от Фондация МГ "Д-р Петър Берон" в средата на май.

Новият математически кампус ще има модерна визия и ще отговаря на всички съвременни изисквания за броя, размера и разположението на класните стаи, многофункционалните кабинети и общите пространства. Базата на Математическата гимназия ще е с разгърната застроена площ до 31 000 квадратни метра. След избора на изпълнител, срокът за проектиране на идеен проект е до 45 календарни дни, а на техническия - до 60 календарни дни.

Инвестиционният проект ще осигури възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителство, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. За проектните части, за които изпълнителя ще разработи само идейни проекти, авторските права по тях ще бъдат предоставени на възложителя от изпълнителя за последващо възлагане по договор за инженеринг.

Визуализации: Riegler Riewe Architekten

Има финално одобрение на проекта за изграждане на пристройките на Хуманитарната гимназия „Константин Преславски“ и на Основното училище „Добри Чинтулов“ във Варна по Плана за възстановяване и устойчивост. За двете училища ще бъде отпусната сумата от 13 млн. лв., предстоят процедури по избор на изпълнители, съобщиха от Общината.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота