Обявиха приемното здание на жп гарата в Нова Загора за паметник на културата

145

Изисква се консервация, адаптация, експониране и социализация на обекта


След близо 18 месеца заповедта за обявяване на приемното здание на жп гарата в Нова Загора за паметник на културата вече е факт, съобщиха от Фейсбук групата „103г. ЖП-ГАРА - да запазим част от историята на Нова Загора“. Със заповед от 2 ноември сградата публична държавна собственост на 2 етажа и със застроена площ 505 кв. м е обявена за единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Ново време с категория „местно значение“.

Допуска се конструктивно укрепване на сградата и подмяна на носещи елементи само при доказана необходимост на база конструктивно обследване. Допуска се и използване на сградата в оригиналната й функция или адаптиране за нова такава, но съвместима с оригиналната й за обществен достъп. Позволена е промяна на разпределението при отпаднали функции на част от помещенията и необходимост от създаване на нови.

По отношение на външния облик на сградата се изисква възстановяване на първоначалния вид и използване на технологии, материали, детайли, обработка, цветове и други, идентични на оригиналните. Необходимо е премахване на по-късно поставените метални решетки на врати и прозорци, козирки и други с изключение на места за продаване на билети и главна каса. Дървената дограма може да се подмени с нова дървена, външната топлоизолация трябва да е само с боя, а улуците и водостоците трябва да са идентични с оригиналните по оформяне, материал и местоположение. Не се допуска монтиране по фасадите и покрива на елементи на технически съоръжения и инсталации, с изключение на необходимите за функцията на гарата. Разрешава се художествено осветяване на обекта.

Изисква се да се издирят всички оригинални табели и демонтираният гаров часовник и връщането им на оригиналните им места. Ако часовникът не е съхранен, на същото място трябва да се монтира нов с аналогичен дизайн.

По отношение на вътрешния облик се изисква възстановяване на първоначалния вид на фоайета, чакалня, ресторант, включително обзавеждане - с използване на техники и материали, идентични на оригиналните. Трябва да бъдат съхранени мозаечната настилка с датировка в чакалнята, дограмите в интериора и други автентични дървени елементи. Трябва да се възстановят подменени или липсващи елементи, като се изработят по аналогия на оригиналните. Допуска се монтиране на съвременни технически елементи като информационни табла, монитори и други, както и ново обзавеждане, което обаче не компрометира стойността на обекта и не пречи на неговото екпониране. Не се допуска монтиране на рекламни табели както по фасадите, така и в интериора.

По отношение на околното пространство не се допуска изграждане на нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващите. Изисква се съхраняване на автентичната планова композиция и възстановяване на заличените тревни и паркови площи североизточно от приемното здание. Допуска се засаждане на нова растителност, характерна за региона. Гранитните бордюри трябва да се запазят, а настилките може да бъдат сменени. Съхранява се фонтанът, като се възстановява по автентичен вид, експонира се паметната плоча, допуска се парково обзавеждане, запазва се мястото на спирката на градския транспорт с изграждане на необходимите елементи. Не се допуска разполагане на площадки с контейнери за отпадъци, преместваеми обекти в тревните площи и в парковата зона с фонтан.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ да запази и реставрира съществуващото приемно здание на жп гара Нова Загора - това решение беше взето след обществено обсъждане на проекта в края на март т.г. Разчетите показаха, че реалистичният срок за изработването на нов проект и неговото изпълнение е краят на 2023г. и това няма да доведе до загуба на европейско финансиране. Сегашната заповед, подписана от доц. Д-р Пламен Славов (заместник-министър на културата), трябва да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към НИНКН, но може да се обжалва пред Административния съд в Сливен в едномесечен срок.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Още един проект е одобрен за ремонт на спортен комплекс "Тетевен 2009"

Още един проект е одобрен за ремонт на спортен комплекс "Тетевен 2009"

Ще бъдат обновени вътрешни помещения и игрищата за тенис на корт и волейбол, ще бъде изграден и фитнес на открито

Новата детска градина "Синева" в столичния район "Люлин" вече работи

Новата детска градина "Синева" в столичния район "Люлин" вече работи

Тя се открива след възстановяване предназначението на двуетажна сграда за образование с площ от 2 718 кв.м

Започва втория етап от основния ремонт на столичната улица "Кукуш"

Започва втория етап от основния ремонт на столичната улица "Кукуш"

Предстои старта на реконструкцията на улиците “Народен герой“ и “Народно хоро“, както и пробива на ул. “Филип Кутев“

Представят книжката към едноименната изложба "ГОСПОЖО АРХИТЕКТ"

Представят книжката към едноименната изложба "ГОСПОЖО АРХИТЕКТ"

Събитието на 29 март е организирано от Гьоте-институт България и Фондация „Български архитектурен модернизъм“

Министерството на здравеопазването подготвя обществена поръчка за изграждането на хеликоптерни площадки в лечебни заведения

Министерството на здравеопазването подготвя обществена поръчка за изграждането на хеликоптерни площадки в лечебни заведения

Планира се да има такива площадки в Русе, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Плевен, както и в още големи областни градове

Новият храм в село Катуница е и с нов площад

Новият храм в село Катуница е и с нов площад

Алеите са изпълнени с паваж, засадена е растителност, поставени са пейки и осветление