Очаква се реконструкцията на приемното здание на жп гара Нова Загора да стартира през февруари-март

59

В началото на ноември сградата беше обявена за паметник на културата и ще бъде консервирана, адаптирана и социализирана


За реконструкцията на гаровия комплекс Нова Загора е сключен договор с изпълнителя „ВДХ" АД. Във връзка със стартиралото nроизводство в Министерство на културата по издаване на административен акт за деклариране на сградата на приемното здание на жп гара Нова Загора като паметник на културата, изпълнителят изготви Технически проект за подобект „Реконструкция на приемно здание". Части „Архитектурна" и „Конструктивна" са съгласувани от архитект, който има право да извършва дейности по реставрация и консервация, одобрени са от консултанта Сдружение „НЗ Инфраструктура" и на 25 ноември са внесени в HИHKH зa съгласуване и становище от Министерството на културата. Своевременно в Община Нова Загора са входирани документи за издаване на виза зa проектиране. Консултантът подготвя комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект.

Съгласно утвърдената от възложителя на 17 ноември работна програма за реконструкцията на гаровия комплекс Нова Загора, обектът ще бъде завършен до средата на декември догодина. Към момента изпълнителят извършва строително-монтажни работи по втори и трети перон на гарата, като дейностите по тях и по четвърти перон трябва да приключат през март.

Строително-монтажни работи по реконструкцията на приемното здание ще започнат след съгласуване на техническия проект в НИНКН и издаване на разрешение за строеж от МРРБ, което се очаква да стане в началото на февруари.

ОЩЕ НОВИНИ

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Тя разполага със занимални, спални помещения, 4 зали за спорт и изкуство, площадки за всяка група, спортна площадка на открито и плувен басейн

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Цели 6 години продължиха дейностите по проучване, експониране и социализиране на крепостта, както и на парковата зона около нея

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

В тази връзка от Общината дадоха информация за премахването и засаждането на дървета в зоната, заради което имаше протести

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна