Одобрено е изграждането на първите две социални жилища в Свиленград

97

На последната си сесия Общинският съвет даде разрешение за право на строеж на две семейства, които ще си построят собствени жилища на предоставен от общината урегулиран имот на ул. "Граничар"


Освен че предостави терена, общината също така подготви инвестиционните проекти и издаде разрешения за строеж. Жилищата ще са на два етажа и ще разполагат с дневна, кухненски бокс, санитарен възел и помощно помещение на първия етаж, а на втория етаж ще има две спални, гардеробно, санитарно помещение и балкон. Всяко жилище е с разгъната застроена площ от 122 кв.м. То трябва да бъде построено до 5 години.

Осем еднофамилни жилища бяха определени за строителство по новия модел с облекчени условия и учредяване право на строеж без търг или конкурс. Избраните кандидати участваха в процедура за подбор според критериите в Наредба №7 на Общински съвет – Свиленград за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд.

За да се даде възможност на повече желаещи да участват, до края на 2022 г. община Свиленград ще подготви втора процедура за подбор на кандидати за изграждане на останалите шест жилища при същите облекчени условия. В нея отново ще могат да участват картотекирани като нуждаещи се от жилище семейства.

За провеждане на втората процедура ще се наложи промяна на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд. Сложната икономическа обстановка в страната и промяната в цени, доходи, наемни пазарни цени на жилища също налага прецизиране на критериите за участие. Ще бъдат променени някои от условията по отношение на размер на притежавано движимо имущество, доходи на кандидатите и други.

Целта е с тези промени да дадем по-голяма възможност за картотекиране на повече хора, които се нуждаят от жилище, заяви кметът на общината арх. Анастас Карчев. Задължително ще остане условието кандидатите да не притежават жилищен имот или да не са прехвърляли такъв последните десет години, както и доходите им да не са достатъчни да покриват наемните цени на свободния пазар или да придобият жилище.

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

По този начин ще бъде завършен целият маршрут до мистичната местност, като това ще бъде втори ремонтиран участък от пътя за култовия връх

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод твърдения на Института по пътна безопасност

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

Акценти в програмата са ангажиране на общността в преосмислянето на архитектурното наследство, изкуството като похват за развитието и спасяването на пространства и желанието на институциите и гражданите да намерят нови инструменти за градско обновяване

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Ремонтните дейности се извършват по възлагане на районна администрация „Искър“ 

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Подробният устройствен план вече получи одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство