ОП "Региони в растеж" насочва допълнителни 64 млн. лв. за подобряване на градската среда и в икономическите зони

65

Одобрен е подходът за индексация на разходите за строителство по програмата


Снимка: МРРБ

Допълнителни 64 млн. лв. ще бъдат инвестирани в мерки за подобряване на градската среда и икономическите зони чрез финансови инструменти, изпълнявани от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“. Изменението в ОПРР беше одобрено по време на 21-то заседание на Комитета за наблюдение (КН).

Членовете на комитета одобриха и предложения от Управляващия орган на програмата подход за индексация на разходите за строително-монтажни работи на договорите за безвъзмездна финансова помощ, попадащи извън обхвата на Методиката за изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлация. Целта на индексацията е да се осигури равно третиране на бенефициентите по ОПРР 2014- 2020 г., които попадат извън обхвата на Методиката, и те да бъдат подкрепени с 15% безвъзмездна финансова помощ, в унисон с подхода на УО за тези, включени в Методиката. С това решение се предоставя възможност на бенефициентите да възложат и/или довършат поръчките си по Закона за обществените поръчки по всички договори в изпълнение. Това ще допринесе и за изпълнение на целите и индикаторите на ОПРР 2014-2020 г.

По ОПРР е договорен 100% от ресурса по програмата, а разплатените средства са 2,288 млрд. лв. или 73% от бюджета ѝ. „Успоредно с изпълнението на настоящата оперативна програма нашите усилия са насочени и към стартиране на изпълнението на новата Програма за периода 2021-2027 г., която беше изпратена за официално одобрение от ЕК на 15 ноември.

По време на заседанието беше коментирана и темата за зеления преход и нисковъглеродната икономика. Възможността за тяхната подкрепа, която страната ни ще получи включително и чрез ПРР 2021-2027 г., беше определена като изключителна.

ОЩЕ НОВИНИ

Първи международен форум за възобновяема енергия започва в София утре

Първи международен форум за възобновяема енергия започва в София утре

Събитието „Власт и бизнес заедно за чиста енергия“ ще представи не само алтуалните проблеми в енергийния сектор, но и ще събере на едно място правителство, бизнес и експерти, за да преложат най-добрите и ефективни решения за тях

Министърът на икономиката: Изграждането на плаваща фотоволтаична централа в язовир Огоста няма да навреди на водната флора и фауна

Министърът на икономиката: Изграждането на плаваща фотоволтаична централа в язовир Огоста няма да навреди на водната флора и фауна

Това заяви Никола Стоянов на среща с граждани в Монтана, организирана по инициатива на кмета в отговор на протеста срещу изграждането на новото съоръжение

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Целта на заданието е със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда на парк „Св. Игнатий Старозагорски“

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

Нарушена е целостта на терена вследствие тежката строителна механизация, образували са се коловози и има прясно отсечена дървесна растителност