Определени са техническите параметри на бъдещия ГКПП Струмяни - Берово

59

Експертна комисия с представители на България и Северна Македония прие параметрите за възлагане на проектирането на инфраструктурата


Снимка: МРРБ

Изграждането на граничния контролно-пропускателен пункт ще бъде финансирано по Програма Интеррег VI-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027 в рамките на цел „По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността“ на Политиката за сближаване за периода 2021-2027 г.

По време на двудневното заседание на комисията бяха обсъдени концепциите за развитие на техническата инфраструктура на пункта, функциите и разполагането на основните сгради и приложимите законови процедури по проектиране, строителство, оценяване на въздействието върху околната среда, биоразнообразието и защитените зони, както и съответствието с утвърдените природозащитни цели за опазване на защитена зона „Кресна – Илинденци“ от мрежата „Натура 2000“.

Домакин на срещата в град Сандански бе областният управител на област Благоевград  Николай Шушков, а заседанието се ръководеше от заместник съ-председателите на експертната комисия - Милен Обретенов, директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ и Якуп Реджепи, директор на дирекция „Международно право и консулски работи“ към Министерство на външните работи на Република Северна Македония. В работата на комисията се включиха и експерти от Управляващия и Националния органи на програмата, Агенция „Пътна инфраструктура“ и РИОСВ Благоевград.

ОЩЕ НОВИНИ

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Сред идеите-победители са решение за ремонт на пътища с използване на преработена пластмаса в полагания асфалт и за съживяване и модернизиране на сгради „архитектурни призраци“ в селата чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

„Като кмет няма как да не съм доволен, че в този проект са включени и локалите, които дават перспектива за развитие на Бургас", коментира кметът Димитър Николов

Искат да изграждат ски писта в Смолян

Искат да изграждат ски писта в Смолян

Пистата ще се намира на северен скат, в района на Станевска махала

Ще обсъждат преструктуриране на жк АПРИЛЦИ в Дряново

Ще обсъждат преструктуриране на жк АПРИЛЦИ в Дряново

Поканата е към местната общност за дискутиране на техническо задание и проектно предложение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване