Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

324

Третокласният път е най-пряката връзка между общинските центрове Дулово и Тервел, свързва областите Силистра и Добрич и осигурява достъпа на околните населени места до път I-7 Силистра - Шумен


По Оперативна програма „Региони в растеж“ приключи рехабилитацията на 9,5 км от път III-2077 Каблешково - Межден в област Силистра. За основно ремонтирания участък е издаден Акт 16 и разрешението за ползване.

Рехабилитираната отсечка започва при границата със съседната област Добрич, преминава през село Межден и завършва на 50 м от кръстовището с път I-7 Силистра – Шумен. Трасето е с нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност, нова асфалтова настилка, възстановени са банкетите и откосите. Подобрено е отводняването, като водостоците и отводнителни окопи са почистени, но са изградени и нови. Ремонтиран е и 9-метров мост, преминаващ над дере при 11-ти км. Монтирани са пътни знаци, мантинели и е положена хоризонтална маркировка.

В с. Межден е изградена колекторна система, подменен е водопроводът, изградени са нови тротоари, бетонови бордюри, оформени са зелени площи, изградени са рампи пред гаражни входове, обособени са джобове за контейнери за битови отпадъци. За хората в неравностойно положение са оформени рампи за по-лесно придвижване в населените места.

Строително-монтажните работи са изпълнени от „Автомагистрали - Черно море“ АД. Договорът е на стойност 6 481 649 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от Обединение „СНИК ТРИ ЕС“, с участници: „СНИК“ ЕООД и „ТРИ ЕС“ ЕООД. Техният договор е за 102 000 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Инжконсултпроект“ ООД и е за 242 лв. с ДДС.

Общата стойност на проект BG16RFOP001-7.001-0035 Лот 35 „Път III-2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 20+564,83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра” е 7 616 138 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 6 473 717 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 1 142 420 лв. с ДДС.

Снимки: АПИ

ОЩЕ НОВИНИ

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Срокът за изпълнение на обекта е около 8 месеца

До края на годината започва строителството на още 4 участъка от АМ „Хемус“

До края на годината започва строителството на още 4 участъка от АМ „Хемус“

Завършва изграждането на отсечката от Боаза до пътя за Луковит

Министър Коритарова с призив към строителния бранш в страната да помогнат в борбата с пожарите

Министър Коритарова с призив към строителния бранш в страната да помогнат в борбата с пожарите

Екипите на държавните ВиК дружества и „Автомагистрали“ ЕАД се включват с техника в помощ на противопожарните служби

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Въпреки трудностите постепенно се придвижва проектът за Зеления ринг в София

Въпреки трудностите постепенно се придвижва проектът за Зеления ринг в София

Процесът се проточва заради процедури по прехвърляне на собственост и обжалвания