Община Благоевград кандидатства по европейски проект за превръщането на кв. "Вароша" в център за обществен живот, култура и изкуство

397

Намерението е чрез изграждане на многофункционален център Varosha Innovation Nexus традиционни къщи да бъдат реставрирани, оборудвани и превърнати в пространства за подкрепа и развитие на млади таланти и предприемачи


Община Благоевград кандидатства в Брюксел по проект за 10 000 000 лв. за превръщането на кв. „Вароша“ в център за обществен живот, култура и изкуство. Предвижда се да бъде създаден „Център за овластяване на младежи“, който ще предлага персонализирани програми, менторство за развитие на уменията на младите хора и подкрепа на безработни лица, търсещи преквалификация. Местните фирми директно ще имат възможност за достъп до ресурсите и за работа в мрежа. Освен това ще бъде създадено отворено офис пространство, подходящо за стартъпи и малки бизнеси, където ще се обменят идеи.

Оживяването на кв. „Вароша“ и превръщането му в културен център ще даде възможност Благоевград да бъде домакин на различни събития, фестивали и изложби. С реализирането на успешния модел центърът Varosha Innovation Nexus ще има възможност да генерира собствени приходи чрез публично-частни партньорства.

Проектът ще бъде реализиран по програмата на Европейския съюз „Европейска инициатива за градско развитие  – иновативни дейности 2021-2027“ (EUI). Чрез международно сътрудничество проектът ще прехвърли своя подход към три партньорски общини: община Мурсия (Испания), община Лариса (Гърция) и община Сан Лучидо (Испания).

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави