Покривните градини на Европейския търговски център в София тепърва ще покажат своя пълен потенциал

72

Автори на проекта на булевард „Цариградско шосе“ 115Г са Landscape Design Studio (ланд. арх. Добромира Лулчева и ланд. арх. Андреан Чокоев)


Обектът на разработка представлява открито покривно пространство към сградата, което служи за връзка между търговски център и прилежащи офисни сгради. „Покривното“ ниво се е състояло от комуникационни алеи и площи и озеленени пространства само с тревна настилка. Използвали са се спорадично от малко хора, като достъпът до озеленените площи е бил възпрепятстван от борд. Озеленените площи са били три с различна големина и реално потенциалът им е оставал неизползваем. В това си състояние пространствата не са носили ползи за ползвателите на сградата, града или микроклимата, а единствено разходи за поддръжка.

Целта на разработката е осигуряване на достъп на служителите, оптимално използване на пространствата, интегриране на нови функции за пасивен и активен отдих, осигуряване на пространства за почивка както за отделни индивиди, така и за малки и големи групи. Разработката включва три зони със съществуващо интензивно озеленяване, с различна степен на намеса. Композиционното решение и похвати обединяват трите зони, като осигуряват нов живот и функции на пространствата. Проектът е в процес на реализация, въпреки това вече се използва и получава положителна обратна връзка. Предстои да бъде довършен и да докаже своя пълен потенциал.

Вижте и тук.

Ревитализацията се състои в интеграция на декоративни и местни растителни видове. За осигуряване на сянка и обемно формиране се предвижда дървесна растителност в подходящо разработени клоцове. Основното насищане с ниска декоративна растителност е проектирано по границите на покривното ниво, с допълнителна възпрепятстващо-маркираща функция. Отделни петна с растителност са пръснати около местата, отредени за почивка.

По покривното ниво на сградата са предвидени плантери с интензивно поддържана растителност. Дизайнът и обемът им кореспондира с цялостната визия и архитектурата. Към тях има предвидени достатъчно места за сядане в различна конфигурация, удобни за кратка почивка сред колоритна и скулптурна растителност.

Дървесната растителност е подбрана специално за покривни градини. Обемно-пространствената композиция на растителността следва цялостното композиционно решение и се основа на използването на раститени видове с различен хабитус и декоративни качества, създаващи динамичност и колорит на средата.

Декоративната храстова и перенна растителност е ситуирана в смесени групи и бордери между дърветата, следвайки цялостното композиционно решение. Видовият състав е разнообразен и включва широколистни дървесни видове, листопадни и цъфтящи храсти, допълнени с декоративни треви и цъфтящи перенни растения, които обогатяват средата с багри, форми и текстури. Селекцията осигурява разнообразни гледки и декоративен ефект през цялата година.

Във функционално отношение покривът е обособен на няколко основни зони:

АКТИВНИ ЗОНИ

  • Социални и арт дейности: място за събиране на групи хора, мултифункционално пространство с възможност за реализиране на различен тип дейности и събития с периодичен характер.

  • Конферентни срещи, презентации и събития: място за организиране на тийм билдинги, фирмени презентации, рекламни дейности с мултимедия. Амфитеатрални компоненти с над 30 седящи места и възможност за допълване с преместваеми елементи на обзавеждането.

  • Мултифункционална зона за спорт и забавление: поляна, на която могат да се разположат игрища за бадгминтон, петанк, мини голф, тенис маси, йога, джъмпинг фитнес, танци или просто за слънчеви бани.

ТИХИ ЗОНИ

  • Зона за пасивен отдих: място близо до ръба, където се открива красива гледка към града с множество места за сядане. Дървесна и декоративна растителност отделя визуално пространството и осигурява изолация и засенчване.
  • Източна зона за работа и пасивен отдих: слънчева сутрин и сенчеста след обяд - място за работа на открито, тиха почивка и спокойни дейности.
  • Западна зона за тихи дейности: място за релакс, съзерцание, медитация и игра на шах на тревата.

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Пейки, острови, подиуми и арт инсталации, както и преместваеми мебели, даващи възможност за трансформиране на пространството спрямо хората и заниманията. Двете основни зони са обединени от тетрис пейка, която изцяло скрива издигнатия борд между твърдата настика и озеленените площи. Тя е облечена в дърво, контрастира на студената сива фасада, създава топлина и уют и дава възможност за различно ползване – като пейка или лежанка. Използва се двустранно – откъм настилката и откъм зелените площи, а тетрис формата създава различни по големина сапарета и възможност за събиране на много или малко ползватели на едно място. Интегрирано е амбиентно LED осветление, което рамкира пространствата привечер и създава приятна и динамична атмосфера за използване на зелените площи.

ВЕГЕТАТИВНИ ОБЕМИ

Формират новите пространства и създават връзка между тях. Декоративни храсти и перенни са продължение на ходовите линии и настилките, като допълват визията на цялото пространство, създават колорит и динамика от цветове, текстури и форми. Дървесната растителност е приютена от парковата мебел. Зелени екрани прикриват архитектурни и инженерни несъвършенства, едновременно осигуряват визуална естетизация и звукова изолация.

Проектът за покривните градини на Европейски търговски център допринася за микроклимата, подобрява изолацията на сградата, филтрира финните прахови частици във въздуха, създава балансирана работна среда и благоприятства за повишаване на биоразнообразието. Акцентът при дизайна на градините пада върху стимулирането на социалната интеракция на ползвателите и цялостното подобряване на работната им среда, което води и до подобряване на физическото и психическото здраве. От години се набляга на естественото осветление, вентилация и свързаност с природата като начини за подобряване на здравето и благосъстоянието на служителите в офис средата. Превръщането на външните пространства и покривите на съществуващите офис сгради в озеленени и активни офис площи на открито е отговор на нуждата от качествени пространства за работа, почивка и социални контакти.

Източник: Български архитектурни награди

ОЩЕ НОВИНИ

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

За първи път от четири десетилетия Община Варна придобива основната част от т. нар. Дупка в централната пешеходна зона на града

Общинският съвет одобри местната администрация да стане собственик на 2 915 кв. м от този емблематичен за града обект, който да бъде социализиран

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие