Покривните градини на Европейския търговски център в София тепърва ще покажат своя пълен потенциал

62

Автори на проекта на булевард „Цариградско шосе“ 115Г са Landscape Design Studio (ланд. арх. Добромира Лулчева и ланд. арх. Андреан Чокоев)


Обектът на разработка представлява открито покривно пространство към сградата, което служи за връзка между търговски център и прилежащи офисни сгради. „Покривното“ ниво се е състояло от комуникационни алеи и площи и озеленени пространства само с тревна настилка. Използвали са се спорадично от малко хора, като достъпът до озеленените площи е бил възпрепятстван от борд. Озеленените площи са били три с различна големина и реално потенциалът им е оставал неизползваем. В това си състояние пространствата не са носили ползи за ползвателите на сградата, града или микроклимата, а единствено разходи за поддръжка.

Целта на разработката е осигуряване на достъп на служителите, оптимално използване на пространствата, интегриране на нови функции за пасивен и активен отдих, осигуряване на пространства за почивка както за отделни индивиди, така и за малки и големи групи. Разработката включва три зони със съществуващо интензивно озеленяване, с различна степен на намеса. Композиционното решение и похвати обединяват трите зони, като осигуряват нов живот и функции на пространствата. Проектът е в процес на реализация, въпреки това вече се използва и получава положителна обратна връзка. Предстои да бъде довършен и да докаже своя пълен потенциал.

Вижте и тук.

Ревитализацията се състои в интеграция на декоративни и местни растителни видове. За осигуряване на сянка и обемно формиране се предвижда дървесна растителност в подходящо разработени клоцове. Основното насищане с ниска декоративна растителност е проектирано по границите на покривното ниво, с допълнителна възпрепятстващо-маркираща функция. Отделни петна с растителност са пръснати около местата, отредени за почивка.

По покривното ниво на сградата са предвидени плантери с интензивно поддържана растителност. Дизайнът и обемът им кореспондира с цялостната визия и архитектурата. Към тях има предвидени достатъчно места за сядане в различна конфигурация, удобни за кратка почивка сред колоритна и скулптурна растителност.

Дървесната растителност е подбрана специално за покривни градини. Обемно-пространствената композиция на растителността следва цялостното композиционно решение и се основа на използването на раститени видове с различен хабитус и декоративни качества, създаващи динамичност и колорит на средата.

Декоративната храстова и перенна растителност е ситуирана в смесени групи и бордери между дърветата, следвайки цялостното композиционно решение. Видовият състав е разнообразен и включва широколистни дървесни видове, листопадни и цъфтящи храсти, допълнени с декоративни треви и цъфтящи перенни растения, които обогатяват средата с багри, форми и текстури. Селекцията осигурява разнообразни гледки и декоративен ефект през цялата година.

Във функционално отношение покривът е обособен на няколко основни зони:

АКТИВНИ ЗОНИ

  • Социални и арт дейности: място за събиране на групи хора, мултифункционално пространство с възможност за реализиране на различен тип дейности и събития с периодичен характер.

  • Конферентни срещи, презентации и събития: място за организиране на тийм билдинги, фирмени презентации, рекламни дейности с мултимедия. Амфитеатрални компоненти с над 30 седящи места и възможност за допълване с преместваеми елементи на обзавеждането.

  • Мултифункционална зона за спорт и забавление: поляна, на която могат да се разположат игрища за бадгминтон, петанк, мини голф, тенис маси, йога, джъмпинг фитнес, танци или просто за слънчеви бани.

ТИХИ ЗОНИ

  • Зона за пасивен отдих: място близо до ръба, където се открива красива гледка към града с множество места за сядане. Дървесна и декоративна растителност отделя визуално пространството и осигурява изолация и засенчване.
  • Източна зона за работа и пасивен отдих: слънчева сутрин и сенчеста след обяд - място за работа на открито, тиха почивка и спокойни дейности.
  • Западна зона за тихи дейности: място за релакс, съзерцание, медитация и игра на шах на тревата.

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Пейки, острови, подиуми и арт инсталации, както и преместваеми мебели, даващи възможност за трансформиране на пространството спрямо хората и заниманията. Двете основни зони са обединени от тетрис пейка, която изцяло скрива издигнатия борд между твърдата настика и озеленените площи. Тя е облечена в дърво, контрастира на студената сива фасада, създава топлина и уют и дава възможност за различно ползване – като пейка или лежанка. Използва се двустранно – откъм настилката и откъм зелените площи, а тетрис формата създава различни по големина сапарета и възможност за събиране на много или малко ползватели на едно място. Интегрирано е амбиентно LED осветление, което рамкира пространствата привечер и създава приятна и динамична атмосфера за използване на зелените площи.

ВЕГЕТАТИВНИ ОБЕМИ

Формират новите пространства и създават връзка между тях. Декоративни храсти и перенни са продължение на ходовите линии и настилките, като допълват визията на цялото пространство, създават колорит и динамика от цветове, текстури и форми. Дървесната растителност е приютена от парковата мебел. Зелени екрани прикриват архитектурни и инженерни несъвършенства, едновременно осигуряват визуална естетизация и звукова изолация.

Проектът за покривните градини на Европейски търговски център допринася за микроклимата, подобрява изолацията на сградата, филтрира финните прахови частици във въздуха, създава балансирана работна среда и благоприятства за повишаване на биоразнообразието. Акцентът при дизайна на градините пада върху стимулирането на социалната интеракция на ползвателите и цялостното подобряване на работната им среда, което води и до подобряване на физическото и психическото здраве. От години се набляга на естественото осветление, вентилация и свързаност с природата като начини за подобряване на здравето и благосъстоянието на служителите в офис средата. Превръщането на външните пространства и покривите на съществуващите офис сгради в озеленени и активни офис площи на открито е отговор на нуждата от качествени пространства за работа, почивка и социални контакти.

Източник: Български архитектурни награди

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Целта на заданието е със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда на парк „Св. Игнатий Старозагорски“

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

Обемното решение е продиктувано от функционалните нужди на всяко отделно жилище, а конструктивното решение допълнително разбива сградата на по-малки обеми

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата

В РИОСВ-Пловдив е внесено инвестиционно намерение за строежа на най-големия мол у нас

В РИОСВ-Пловдив е внесено инвестиционно намерение за строежа на най-големия мол у нас

След всички одобрения скоро се очаква изграждането на търговско-развлекателния и административен комплекс Promenada Plovdiv в района на бившата Сточна гара