Правителството одобри проект за промени в Закона за индустриалните паркове

50

Очакваните резултати от прилагането на акта включват създаване на по-­добри условия за инвестиции и за насърчаване на инвеститорите да извършват производствена дейност в тези зони


Източник: НКИЗ

Измененията и допълненията на ЗИП предвиждат възможност да бъде създаден нов тип специализиран парк, в който се извършват един вид производствени дейности, с което ще се стимулира клъстерирането. Също така, с предложените изменения и допълнения се прецизират текстове, по отношение на които в процеса на прилагане на закона е установено, че създават трудности за бизнеса и регистрирането на индустриални паркове. 

Законопроектът е в съответствие с приоритетите и целите, заложени в Програмата за управление на България за периода юни 2023 - декември 2024, приета с Решение N0 506 на Министерския съвет от 2023 г.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Общинските съветници одобриха и включването на обекта в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Работна група ще проучва имоти държавна собственост с оглед тяхното безвъзмездно придобиване от страна на Столична община

Работна група ще проучва имоти държавна собственост с оглед тяхното безвъзмездно придобиване от страна на Столична община

Ще се търсят имоти, подходящи за реализиране на обекти на транспортната, техническата, социалната, културната, спортната и зелената инфраструктура

Столична община ще преговаря с държавата за собствеността върху имоти в районите "Красна поляна" и "Илинден" за реализиране на етап от Зеления ринг

Столична община ще преговаря с държавата за собствеността върху имоти в районите "Красна поляна" и "Илинден" за реализиране на етап от Зеления ринг

При успешен край на преговорите над 35 000 квадратни метра ще се превърнат в облагородени зелени площи, а това дава шанс и на проект за линеен парк по бул. "Вардар"