Пред пълно пропадане е част от крайбрежна улица с велоалея към "Сарафово" в Бургас

282

През април, май и този месец Общината поиска помощ от държавата, но ефективни стъпки за решаване на проблема все още няма 


След първоначалното срутване и първия зов за помощ от Общината, областният управител организира среща на място с експерти от “Геозащита“ ЕАД - гр. Варна. От „Геозащита“ изпратиха становище с констатации и препоръки. Според тях проблемът е предизвикан от повърхностни води. Две от препоръките, свързани с ограничаване на движението по алеята и поставяне на нужната сигнализация, бяха изпълнени от Община Бургас. Поставени са съответните пътни знаци и насипна дига за недопускане на автомобилно и пешеходно движение. Въпреки това, преминаването на велосипедисти и пешеходци там продължава.  Третата препоръка бе свързана с необходимостта от предприемане на действия за повърхностно отводняване и асфалтиране. Тъй като засегнатият имот е държавна собственост, тези действия би следвало да се предприемат от страна на държавата.  

Междувременно ежедневните наблюдения, които извършват експерти на Общината, показват, че разрушителните процеси не затихват, а се задълбочават. По всяка вероятност, освен повърхностните води, има друга по-сериозна причина за разрушаването. Затова Община Бургас със собствени средства възложи да бъде извършен обстоен оглед от независими експерти със съответната професионална квалификация. Според тях основна причина за дестабилизацията на терена е морската абразия. Друга причина е нарушаването на баланса на наносите в тази територия, вследствие на изградената брегоукрепителна дамба. За да се предпази брегът от последващи неблагоприятни абразионни и свлачищни процеси, експертите препоръчват дамбата да се удължи с 300 м в посока м. „Ъгъла“.  

За Община Бургас е обезпокоителен фактът, че е налице разминаване в становищата на държавната „Геозащита“ и частната „Проект трой“ ЕООД - Варна. Затова тя настоява да се проведе нова комисия в разширен състав, като в нея бъдат включени и външни експерти, различни от служителите на „Геозащита“ ЕООД - гр. Варна. Според Община Бургас по този начин ще се намери най-правилното решение за предотвратяване на по-сериозна авария и ще бъдат предприети адекватни действия за обезопасяване на брега.

Снимки: Община Бургас

ОЩЕ НОВИНИ

Завърши първият етап от благоустрояването на улица "Марица" в Шумен

Завърши първият етап от благоустрояването на улица "Марица" в Шумен

Изграждането на четирилентова отсечка по улицата от паметника на Пети полк към центъра е един от най-големите инфраструктурни обекти на града през последните две години

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

С това Общината има възможност да кандидатства пред Министерство на иновациите и растежа за финансиране, което да позволи изграждането на високотехнологичната производствена зона 

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Над 20 години игрището беше почти празно, тъй като не беше в добро състояние

В Ямбол откриха поредното комбинирано спортно игрище

В Ямбол откриха поредното комбинирано спортно игрище

То се намира в двора на Професионална гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето"